1. Dr Ivana Beara, redovni profesor i Rukovodilac Katedre
 2. Dr Suzana Jovanović-Šanta, redovni profesor
 3. Dr Bojana Srećo Zelenović, vanredni profesor
 4. Dr Dejan Orčić, redovni profesor
 5. Dr Marija Lesjak, redovni profesor
 6. Dr Nataša Simin, vanredni profesor
 7. Dr Emilija Svirčev, docent
 8. Dr Jovana Francuz, vanredni profesor
 9. Dr Ivana Kovačević, vanredni profesor
 10. Dr Miloš Svirčev, docent
 11. Dr Goran Benedeković, viši naučni saradnik
 12. Dr Sanja Krstić, viši naučni saradnik
 13. Dr Milena Rašeta, naučni saradnik
 14. Dr Tatjana Majkić, asistent
 15. MSc Jelena Kesić, asistent
 16. Dr Sofija Bekić, naučni saradnik
 17. MSc Sanja Berežni, istraživač-saradnik
 18. MSc Sanja Đokić, asistent
 19. MSc Slađana Stanisavljević, istraživač-saradnik
 20. MSc Sándor Farkas, istraživač-pripravnik
 21. MSc Ljiljana Milovanović, istraživač-pripravnik
 22. MSc Bojan Levovnik, istraživač-pripravnik
 23. MSc Nemanja Živanović, istraživač-pripravnik
 24. MSc Kristina Bekvalac, samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima (za hromatografske tehnike)
 25. MSc Ivana Krstić, viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 26. Jasmina Erdei Popović, stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima.
Ivana Beara

dr Ivana Beara

redovni profesor, ŠEF KATEDRE

Dejan Orčić

dr Dejan Orčić

redovni profesor

Marija Lesjak

dr Marija Lesjak

redovni profesor

dr Goran Benedeković

viši naučni saradnik

dr Nataša Simin

Vanredni profesor

Jovana Francuz

dr Jovana Francuz

vanredni profesor

DSC_3695

dr Ivana Kovačević

vanredni profesor

Sanja Vlaisavljević

dr Sanja Krstić

viši naučni saradnik

Milena Rašeta

dr Milena Rašeta

naučni saradnik

MSc Sanja Berežni

istraživač-saradnik

Slika za CV_Sofija Bekic

Dr Sofija Bekić

naučni saradnik

Slađana Kekezović

MSc Slađana Stanisavljević

istraživač-saradnik

Sándor Farkas

MSc Sándor Farkas

istraživač-pripravnik

MSc Ljiljana Milovanović

istraživač-pripravnik

MSc Bojan Levovnik

istraživač-pripravnik

MSc Nemanja Živanović

istraživač-pripravnik

MSc Kristina Bekvalac

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima (za hromatografske tehnike)

Jasmina Erdei-Popović

Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

MSc Ivana Krstić

Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima