Ljiljana Milovanović

MSc Ljiljana Milovanović

Istraživač-pripravnik

 

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 12/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2755

e-mail: ljiljana.milovanovic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

  • 2021-danas. Doktorske akademske studije biohemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
  • 2021. Master biohemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • 2020. Diplomirani biohemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

2021- danas, Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.