Природно-математички факултет

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Како уписати студије на Департману?

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине сваке суботе (од почетка марта до краја јуна) организује бесплатну припремну наставу за полагање пријемног испита из ХЕМИЈЕ. Припремну наставу држе професори са нашег Департмана, тако да матуранти већ тада имају прилику да упознају будуће професоре.

Градиво за пријемни испит обухвата гимназијске уџбенике из хемије, природно-математичког смера, од I до IV разреда. У скриптарници нашег факултета се може набавити збирка задатака по којој се ради на припремама за пријемни испит, прилагођена припремној настави која се организује.

За упис на студије могу конкурисати лица која имају завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању.

Сваке године се организују два конкурсна рока, јунски и септембарски. Након пријаве кандидата, објављује се ПРЕЛИМИНАРНА ранг листа, а након полагања пријемног испита и објављивања ЈЕДИНСТВЕНЕ ранг листе врши се упис примљених кандидата. Редослед кандидата у јединственој ранг листи утврдује се на основу општег успеха постигнутог у току средњошколског образовања и резултата постигнутог на пријемном испиту.

КАНДИДАТИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ПОДНОСЕ НА УВИД ОРИГИНАЛЕ, А ПРЕДАЈУ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

 • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (фотокопије),
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (фотокопија),
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал),
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.
 • Кандидати су обавезни да приликом полагања пријемног испита код себе имају одговарајући идентификациони документ (ЛИЧНУ КАРТУ или ПАСОШ)!

КАНДИДАТИ КОЈИ ОСТВАРЕ ПРАВО НА УПИС ПОДНОСЕ:

 • оверене фотокопије докумената (или оригинале),
 • извод из матичне књиге рођених (дат уз пријаву),
 • два обрасца ШВ-20,
 • индекс,
 • две фотографије формата 4×6 цм,
 • лекарско уверење,
 • доказ о уплати накнаде трошкова уписа и осигурања,
 • доказ о уплати школарине за студенте који се сами финансирају.
 • Све детаљније информације можете пронаћи на нашем сајту или нам пошаљите е-маил на адресу infohemija@dh.uns.ac.rs.