Природно-математички факултет

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Студентска служба

Радно време од 7 до 15 часова сваког радног дана. Рад са студентима се одвија искључиво на шалтеру од 11 до 13 часова.

Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања за студенте Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине  је:

Љиљана Веселиновић

Деканат, канцеларија 7 (приземље)

Контакт телефон: +381-21-485-2712,

Е-маил:  studentska@dh.uns.ac.rs,  ljilja@pmf.uns.ac.rs

Више информација: