Природно-математички факултет

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Зашто уписати студије на Департману?

Свако од нас има одговорност према својим одлукама, па је тако једна од важнијих животних раскрсница и упис факултета. Зашто би Твој избор требало да буде ХЕМИЈА, БИОХЕМИЈА или ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ? Разлога је много, а неки од њих су сугурно предмет Твојих размишљања.

  • Желим да будем свестран хемичар.
  • Желим да будем добар професор хемије.
  • Желим интегрисано знање из хемије, биохемије и биомедицине.
  • Волим изазове, а један од њих је да самостално решавам различите експерименталне хемијске проблеме.
  • Желим да живим у здравом окружењу и сачувам животну средину од загађења.
  • Желим да дам приоритет контроли квалитета, јер знам колико је то важно за очување животне средине.
  • Желим да овладам савременим аналитичким техникама у циљу свеобухватније анализе узорака из животне средине (воде, ваздуха, земљишта).

ДИПЛОМИРАНИ ХЕМИЧАР може радити у хемијским лабораторијама у свим гранама индустрије (хемијској, петрохемијској, фармацеутској, индустрији гуме, текстила итд.), али исто тако и у развојним и научно-истраживачким лабораторијама.

ДИПЛОМИРАНИ БИОХЕМИЧАР се може запослити у научним институтима, али и у клиничким, развојним и контролним лабораторијама фармацеутске, хемијске и прехрамбене индустрије.

ДИПЛОМИРАНИ ХЕМИЧАР-КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ може радити у лабораторијама које се баве анализом и контролом квалитета животне средине,у научно истраживачким лабораторијама али и у лабораторијама за мониторинг, као и тимовима који су ангажовани за успостављање система управљања животном средином. Државним агенцијама, инспекцијама, тимовима за развој, консултантским фирмама и невладином сектору за заштиту животне средине и едукацију становништва.

ДИПЛОМИРАНИ АНАЛИТИЧАР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ се може запослити у лабораторијама за праћење квалитета околине, у индустрији и јавним предузећима, у лабораторијама које се баве анализом и контролом квалитета животне средине, тимовима ангажованим на успостављању система заштите животне средине, државним агенцијама, инспекцијама, тимовима за развој, консултантским фирмама и невладином сектору за заштиту животне средине и едукацију становништва.

Након завршених основних студија хемије, биохемије и заштите животне средине, могу се уписати академске студије, а након њих и докторске студије.