Metodika pic

Kатедра за методику наставе хемије основана је 1974. године, када се у оквиру Института за хемију Природно-математичког факултета издвојило пет усмерења. Циљ формирања ове Kатедре био је да задовољи потребе за наставничким кадровима у основним и средњим школама и да образује стручњаке профила професор хемије.

На Kатедри за методику наставе хемије одвијају се наставне активности кроз низ обавезних и изборних предмета, на интегрисаним, основним, мастер и докторским студијама.

Научни рад Kатедре односи се на истраживања у области свих нивоа хемијског образовања. Истраживачке групе на Kатедри за методику наставе хемије су до сада учествовале у реализацији више домаћих и међународних научних пројеката. Kатедра за методику наставе хемије остварује успешну сарадњу са бројним институцијама: Филозофски факултет у Новом Саду, Хемијски факултет у Београду, Завод за унапређење образовања и васпитања у Београду, Министраство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Завод за професионални развој запослених у образовању у Београду, Истраживачка станица Петница и др.. Поред сарадње са наведеним институцијамаKатедра за методику наставе хемије остварује сарадњу са основним и средњим школама широм Војводине и Републике Србије.

Традиционална активност Kатедре је организовање семинара за наставнике основних и средњих школа на којима се наставници упознају са концептима савремене наставе хемије. Сада се на  Kатедри за методику наставе хемије се одржава семинар за усавршавање наставнике хемије који је акредитован код Завода за унапређење образовања и васпитања под називом „Савремени облици евалуације у настави хемије“.

Особље Kатедре чине два редовна професора, један ванредни професор, три доцента, један научни сарадник и један виши стручнотехнички сарадник.

Чланови групе су активни чланови националних удружења и организација, као што су Српско хемијско друштво, Друштво предметних дидактичара, Републичке комисије за такмичења из хемије, комисија за полагање испита за лиценцу и комисија за оцену квалитета рукописа уџбеника хемије.