DSC_0742

Kатедра за органску хемију почела је свој рад 1962. године. Kатедра је у самом почетку обухватала све органске предмете и сродне предмете као што су Природни производи и Биохемија. Године 1978. из оквира Kатедре за органску хемију формира се нова Kатедра за биохемију и хемију природних производа.

Данас се на Kатедри за органску хемију одвијају наставне активности кроз низ обавезних и изборних предмета, на основним, мастер и докторским студијама за студенте смерова Хемија, Биохемија и Заштита животне средине. Поједини наставници Kатедре за органску хемију су укључени у извођење наставе и на другим институцијама Универзитета у Новом Саду.

Научни рад Kатедре односи се на области органске синтезе и медицинске хемије. Истраживачке групе до сада су учествовале у реализацији великог броја научних пројеката. Овде се посебно истичу три међународна пројеката, два ИПА и један пројекат Европске економске заједнице. Сарадња са научницима из иностранства остварује се кроз заједничке пројекте и активности са низом институција из Мађарске, Чешке и Белорусије. На националном нивоу групе имају развијену сарадњу са академским институцијама у оквиру Универзитета у Новом Саду, Београду и Нишу.

Годинама уназад чланови катедре активно промовишу хемију кроз манифестације: Ноћ истраживача, Фестивал науке и Хемијски викенд. Посвећеност раду са талентованим ученицима и студентима се огледа у сарадњи са Истраживачком станицом Петницом, организацији такмичења из хемије за ученике основних и средњих школа, као и низу урађених матурских радова, темата и радова за такмичење „Приматијада“.