Природно-математички факултет

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Ваннаставне активности студената

Студенти нашег Департмана учествују у различитим ваннаставним активностима које се реализују како самостално, тако и уз подршку Департмана и Савеза студената ПМФ. Предстваљамо вам неке од тих активности.

Летња школа хемије у Грацу

Летња школа хемије на Унивезитету у Грацу  се одржава сваке године у периоду јул-август. Наши студенти имају прилику да се упознају са научним радом колега у Аустрији и стекну своја прва радна искуства.

Награде за студентске научне радове

Прва радна искуства у научним лабораторијама студенти могу да стекну и у раду на нашем Департману, а кроз израду студентских научних радова. Најбољи од ових радова добијају награде Универзитета у Новом Саду.

Студенти волонтери

Студенти волонтери редовно учествују у промотивним активностима Департмана, као што су Отворена врата Департмана, Сајам образовања, Хемијски викенд, Мали-велики хемичар, Буди студент један дан, Хемијски escape room, Ноћ истраживача и промоције Департмaна у основним и средњим школама.

Клуб младих хемичара

Сви заитересовани студенти су у могућности да се бесплатно учлане у Клуб младих хемичара Србије и у сарадњи са неким од наших професора и асистената учествују на Конференцији младих хемичара Србије која се сваке године одржава на једном од унивезитета у Србији.