5

Чланови Катедре за аналитичку хемију (с лева на десно): Моника Кинка, др Сузана Апостолов, Јелица Зорић, МСр Николет Багањ, др Борко Матијевић, МСр Јована Панић, др Нина Финчур, Марина Сабо, др Даниела Шојић Меркулов, МСр Саболч Богнар, др Сања Армаковић, др Ђенђи Ваштаг, МСр Мариа Узелац, др Снежана Паповић, др Сања Дожић, др Јасмина Анојчић, др Милан Вранеш, МСр Сања Мутић, др Александар Тот, др Немања Банић, др Горана Мрђан, др Слободан Гаџурић.

2

На Катедри за аналитичку хемију одвијају се наставне активности кроз низ обавезних и изборних предмета, на основним, мастер и докторским студијама за студенте смерова Хемија, Биохемија, Контрола квалитета и управљање животном средином и Аналитичар заштите животне средине, на основним студијама смера Екологија као и на смеру мастер Туризма.

Научни рад чланова Катедре односи се на области аналитичке хемије, зелене хемије и јонских течности, као и заштите животне средине. Истраживачке групе су до сада учествовале у реализацији преко 50 научних и стручних пројеката. Овде се посебно истиче учешће на 6 међународних пројеката: на пројектима из програма European Agency for Reconstruction, IPA, SEE-ERA.NET Plus, CEEPUS и ЕРАСМУС+.

Сарадња са стручњацима из иностранства остварује се кроз заједничке пројекте и активности са низом институција из Мађарске, Румуније, Италије, Грчке, Француске, Словеније, САД, Пољске, Русије, Тајланда, Чешке, Португалије, Аустрије и Финске.

На националном нивоу група има развијену сарадњу са низом академских институција у оквиру Универзитета у Новом Саду и Београду.

Особље катедре чине 3 редовна професора, 3 ванредна професора, 6 доцента, 1 асистент са докторатом, 1 научни сарадник, 4 истраживача сарадника, 3 истраживача приправника и 5 виших лабораната.

Чланови групе су активни чланови међународних и националних удружења и организација, као што су Српско хемијско друштво – Хемијско друштво Војводине, Српско хемијско друштво, Српско друштво за заштиту вода, Друштво за испитивање материјала, Electrochemical Society, Јавно тело Мађарске академије наука и Радни одбор термоаналитичке секције Мађарске академије наука.