katedra

Kатедра за Физичку хемију од свог оснивања окупља наставнике и сараднике који су укључени у наставу физичко-хемијске групе предмета, како на основним студијама, тако и на мастер, односно докторским студијама. Иако у ову групу предмета спадају фундаментални и, обично, студентима тежи предмети, у научно-истраживачки рад су били успешно укључени бројни дипломци и последипломци. Kао резултат, на Kатедри је дипломирало више студената, а такође један број магистара и доктора наука је своје титуле стекао радећи у областима којима се баве сарадници Kатедре. Од оснивања Kатедре научни рад се одвијао у неколико праваца који су заступљени и данас: примена спектроскопских метода у фундаменталним истраживањима, термодинамика међумолекулских интеракција, фотохемија и координациона електрохемија. Осим тога, сарадници Kатедре се последњих година успешно ангажују у истраживањима везаним за примену физичко-хемијских метода и феномена у заштити животне средине.