Природно-математички факултет

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Е-ПУБЛИКАЦИЈЕ

Е-публикације Катедре за аналитичку хемију

Јасмина Анојчић

Сања Мутић

Милан Вранеш

Александар Тот

Даниела Шојић Меркулов

Биљана Абрамовић

Сања Армаковић

Нина Финчур

Е-публикације Катедре за биохемију и хемију природних производа

Биооргански препарати-практикум

Велимир Попсавин

Мирјана Попсавин

Бојана Срећо Зеленовић

Јована Француз

Ивана Ковачевић

Медицинска хемија стероида у развоју лекова за хормонски зависне болести-монографија

Сузана Јовановић Шанта

Моносахариди и биоактивни деривати

Мирјана Попсавин

Велимир Попсавин

Наташа Симин

Ивана Беара

Милена Рашета

Мирјана Попсавин

Нада Вукојевић

Јован Хранисављевић

Ивана Ковачевић

Бојана Срећо Зеленовић

Милош Свирчев

Е-публикација Катедре за физичку хемију

Е-публикације Катедре за хемијску технологију и заштиту животне средине

Спектроскопске и спектрометријске методе у анализи животне средине-практикум

Малколм Вотсон

Јелена Молнар Јазић

Снежана Малетић

Јелена Бељин

Маријана Крагуљ Исаковски

Јасмина Никић

Збирка задатака за пријемни испит из заштите животне средине

Дејан Крчмар

Александра Тубић,

Снежана Малетић

Јелена Бељин

Ђурђа Керкез

Е-публикације Катедре за методику наставе хемије

Историја хемије

Саша Хорват

Тамара Рончевић

Душица Родић

Мирјана Сегединац

МЕТОДИКА наставе хемије I

Душица Родић

Мирјана Сегединац

Тамара Рончевић

Примена мултимедије у настави

Јасна Адамов

Станислава Олић Нинковић

Е-публикације Катедре за органску хемију

Микроталаси у зеленој органској хемији

Љубица Грбовић

Ксенија Павловић

Бојана Васиљевић

Одабране синтезе фармаколошки активних једињења

Јована Ајдуковић

Збирка решених задатака из органске хемије - Стереохемија и НМР

Марија Сакач

Ксенија Павловић

Е-публикације Катедре за општу и неорганску хемију

Координациона хемија аминогванидина и његових шифових база - монографија

Љиљана Војиновић Јешић

Мирјана Радановић

ПРАКТИКУМ ИЗ ХЕМИЈЕ за студенте физике

Александар Ђорђевић

Даница Јовић

Ивана Боришев

Термичка анализа у неорганској хемији - практикум

Берта Барта Холо