Природно-математички факултет

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Библиотека

Библиотека Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине је основана 1962. године у оквиру Филозофског факултета у Новом Саду. Данас је то најбоље опремљена хемијска библиотека у Војводини.

У склопу библиотеке налази се читаоница са 20 места опремљених са рачунарима у којој студенти могу да припремају колоквијуме и испите.

Књижни фонд располаже са 19.861 примерком монографских публикација и обухвата књиге (уџбеници, енциклопедије, речници), докторске, магистарске и специјалистичке радове, као и мастер и дипломске радове. Фонд располаже са 406 наслова домаће и стране периодике и 3343 примерака осталог библиотечког материјала. Од оснивања до данас сачувано је 1717 цд-ова дипломских, магистарских, мастер и докторских радова одбрањених на Департману.

Рад са корисницима се одвија сваким радним даном од 07.30 – 14.30 часова.

Чланови библиотеке могу бити наши студенти хемије, биохемије и екологије, последипломци, као и запослено особље. Остала заинтересована лица могу изнајмити књиге уз неки документ, у складу са Правилником о раду библиотеке.

Контакт особа: Љубица Димитријевић, самостални књижничар

Телефон: 021/485-2723

Е-маил:  biblioteka@dh.uns.ac.rs

ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКЕ БИСИС