Opsta i neorganska

Kатедра је основана 1962. године као део Завода за хемију Универзитета у Новом Саду, који од 1976. постаје интегрални део Природно-математичког факултета. Први професор који је предавао општу и неорганску хемију, оснивач, и први руководилац Kатедре био је проф. др Велимир Цанић. Рад Kатедре у периоду од протеклих четрдесет година обележили су и истакнути професори емеритуси: др Нада Перишић Јањић, др Мирјана Војиновић Милорадов и др Вукадин Леовац.

Чланови Kатедре за општу и неорганску хемију изводе наставу на Природно-математичком факултету претежно на курсевима основних академских студија различитих смерова, али и на курсевима мастер и докторских нивоа студија.

Научно-истраживачки рад којим се баве чланови Kатедре за општу и неорганску хемију су из следећих области: неорганска синтеза и координациона хемија, хроматографске методе и хемометрика, као и дизајн и биолошка истраживања нових наночестица и наноформулација.