Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

Kатедра за биохемију и хемију природних производа основана је 1978. године на Институту за хемију, Природно-математичког факултета у Новом Саду. Данас, чланови Kатедре примарно изводе наставу на: основним четворогодишњим академским студијама биохемије, једногодишњим мастер студијама биохемије и трогодишњим докторским студијама биохемије, али су такође укључени у наставу из биохемијских курсева за студенте других студијских програма, како на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине тако и на другим департманима Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Поред ангажовања у извођењу наставе, наставници и сарадници Kатедре се активно баве научноистраживачким радом у следећим правцима: хемијска, биохемијска и фармаколошка испитивања секундарних биомолекула биљака, синтеза и биолошка испитивања потенцијалних антитуморских агенаса и испитивања биохемијских активности природних и модификованих стероида.

Тренутно, Kатедра има 29 чланова и то: три редовна професора (од којих је један дописни члан Српске академије наука и уметности), пет ванредних професора, пет доцената, једног асистента, три научна сарадника, осам истраживача, једног стручног сарадника и три стручно-трехничка сарадника.