Slika za CV_Sofija Bekic

Dr Sofija Bekić

Naučni saradnik

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za biologiju i ekologiju

Kabinet: 23/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 2

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel: + 381 21 485 2715

e-mail: sofija.bekic@dh.uns.ac.rs

Personalna stranica: https://www.researchgate.net/profile/Sofija_Bekic

SCOPUS Autor ID: 57200033251

Obrazovanje

 • 2020. Doktor biohemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2014. Master biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2013. Diplomirani biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

akademska i naučna zvanja

 • 2021-danas.  Naučni saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2018-2021. Istraživač saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2015-2018. Istraživač pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.

Nastava i kursevi

 • Biohemija
 • Biohemija hormona
 • Biohemija steroida

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Procena bioloških aktivnosti steroidnih derivata
 • Protein-ligand interakcije
 • Razvoj bioloških testova za identifikaciju liganada steroidnih receptora
 • Razvoj bioloških testova za ispitivanje aktivnosti steroidogenih enzima.

ODABRANI PROJEKTI

 

 • Novi steroidni derivati – potencijalni hemioterapeutici, projekat Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (142-451-2667/2021-01), trajanje projekta: 2021-2024. godine, rukovodilac projekta: vanredni profesor dr Marina Savić.
 • Sinteza, karakterizacija i biološka ispitivanja steroidnih derivata i njihovih molekulskih agregata, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Razvoj metoda za proučavanje strukture farmakološki aktivnih enzima, Multilateralna naučna saradnja u Dunavskom regionu Srbija-Češka-Slovačka (2017-2018)
 • Targetirani skrining novih modulatora aktivnosti humanih sterol-hidroksilaza, Bilateralna saradnja Srbija-Belorusija (2018-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Savić, M. P., Ajduković, J. J., Plavša, J. J., Bekić, S. S., Ćelić, A. S., Klisurić, O. R, Jakimov, D. S., Petri, E. T., Djurendić. E. A. (2018): Evaluation of A-ring fused pyridine D-modified androstane derivatives for antiproliferative and aldo-keto reductase 1C3 inhibitory activity. MedChemCommun. 9: 969–981.
 2. Bekić, S. S., Marinović, M. A., Petri, E. T., Sakač, M. N., Nikolić, A. R., Kojić, V. V., Ćelić, A. S. (2018): Identification of D-seco modified steroid derivatives with affinity for estrogen receptor α and β isoforms using a non-transcriptional fluorescent cell assay in yeast. Steroids. 130: 22-30.

OSTALO

 • Stipendija za učešće na FEBS naprednom kursu “Ligand-binding theory and practice”, Nove Hrady, Češka (2018)
 • Stipendija za učešće na letnjoj školi “Advances in drug discovery”, Prag, Češka (2017)
 • Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za studente doktorskih studija (2015-2018)
 • Specijalno priznanje Srpskog hemijskog društva za 2014. godinu za izuzetan uspeh u toku studija (2014)
 • Stipendija Fonda za mlade talente “Dositeja” za najbolje studente završnih godina osnovnih i master akademskih studija, Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije (2012, 2014)
 • Nagrada Univerziteta u Novom Sadu za uspeh u toku studiranja (2009-2012)
 • Studijski boravci u okviru međunarodnih projekata naučne saradnje: Institut za bioorgansku hemiju Nacionalne akademije nauka Belorusije, Minsk, Belorusija (2018); Institut za organsku hemiju i biohemiju, Prag, Češka (2017); Fakultet za hemiju i hemijsku tehnologiju, Ljubljana, Slovenija (2015)
 • Član: Biohemijskog društva Srbije, Srpskog hemijskog društva, Srpskog društva za molekularnu biologiju.