Miloš Svirčev

dr Miloš Svirčev

Docent

 

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu,

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 10/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel: + 381 21 485 2768

e-mail: milos.svircev@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 13003366200

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1808-1315

Obrazovanje

 • 2018. Doktor biohemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2009. Magistar hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2004. Diplomirani hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

akademska i naučna zvanja

 • 2019-danas Docent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2013-2019. Asistent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2009-2013. Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2005-2009. Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

Nastava i kursevi

 

 • Enzimologija
 • Racionalni dizajn lekova
 • Bioinformatika
 • Hemoinformatika
 • Značaj biohemije u modernom društvu

Udžbenici

 • Popsavin, M., Vukojević, N., Hranisavljević, J., Kovačević, I., Srećo Zelenović, B., Svirčev, M. Praktikum iz hemije prirodnih proizvoda, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2018.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Dizajn, razvoj i sinteza novih biološki aktivnih jedinjenja
 • Medicinska hemija.

ODABRANI PROJEKTI

 • Sinteza i biološka ispitivanja novih mimetika ili derivata odabranih citotoksičnih laktona, antitumorskog agensa tiazofurina i prirodnih naftnih kiselina, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Sinteza i biomedicinska ispitivanja antikancernih agenasa dobijenih iz prirodno raspoloživih monosaharida, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Srbija (2012-2013)
 • Sinteza odabranih biološki aktivnih molekula i analoga od potencijalnog interesa za biomedicinu i agronomiju, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2006-2010).

ODABRANE REFERENCE

 1. Svirčev, M., Popsavin, M., Pavić, A., Vasiljević, B., Rodić, M. V., Djokić, S., Kesić, J., Srećo Zelenović, B., Popsavin, V., Kojić, V. (2022): Design, synthesis, and biological evaluation of thiazole bioisosteres of goniofufurone through in vitro antiproliferative activity and in vivo toxicity.
 2. Bioorganic Chemistry. 121: 105691.Svirčev, M., Benedeković, G., Kovačević, I., Popsavin, M., Kojić, V., Jakimov, D., Srdić-Rajić, T., Rodić, M. V., Popsavin, V. (2018): Conformationally restricted goniofufurone mimics with halogen, azido or benzoyloxy groups at the C-7 position: Design, synthesis and antiproliferative activity. Tetrahedron. 74: 4761–4768.
 3. Popsavin, M., Kojić, V., Torović, Lj., Svirčev, M., Spaić, S., Jakimov, D., Aleksić, L., Bogdanović, G., Popsavin, V. (2016): Synthesis and in vitro antitumour activity of tiazofurin analogues with nitrogen functionalities at the C-2′ position. European Journal of Medicinal Chemistry. 111: 114–125.
 4. Popsavin, M., Kojić, V., Spaić, S., Svirčev, M., Bogdanović, G., Jakimov, D., Aleksić, L., Popsavin, V. (2014): 2-Substituted thiazole-4-carboxamide derivatives as tiazofurin mimics: Synthesis and in vitro antitumour activity. Tetrahedron. 70: 2343–2350.
 5. Popsavin, M., Spaić, S., Svirčev, M., Kojić, V., Bogdanović, G., Popsavin, V. (2012): Synthesis and in vitro antitumour screening of 2-(β-D-xylofuranosyl)thiazole-4-carboxamide and two novel tiazofurin analogues with substituted tetrahydrofurodioxol moiety as a sugar mimic. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letter. 22: 6700–6704.

OSTALO

 • Član Srpskog hemijskog društva.