Jelena Kesić

MSc Jelena Kesić

Asistent

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu,

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 17/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

 Tel: + 381 21 485 2758

e-mail: jelenak@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 57193926711

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9407-0568

Obrazovanje

 • 2015-danas. Doktorske studije hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2015. Master biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2014. Diplomirani biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.

akademska i naučna zvanja

 • 2022-danas. Asistent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.
 • 2015-2022. Istraživač pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.

Nastava i kursevi

 • Medicinska hemija

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Medicinska hemija
 • Razvoj, dobijanje i biomedicinska ispitivanja novih biološki aktivnih molekula, potencijalnih antitumorskih agenasa

ODABRANI PROJEKTI

 • Sinteza i biološka ispitivanja novih mimetika ili derivata odabranih citotoksičnih laktona, antitumorskog agensa tiazofurina i prirodnih naftnih kiselina, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Kovačević, I., Popsavin, M., Benedeković, G., Kesić, J., Kojić, V., Jakimov, D., Srdić-Rajić, T., Bogdanović, G., Divjaković, V., Popsavin, V. (2017): Synthesis and in vitro antitumour activity of crassalactone D, its stereoisomers and novel cinnamic ester derivatives. European Journal of Medicinal Chemistry. 134: 293–303.

OSTALO

 • iPUR (Internacionalni promotivni program Univerziteta u Regensburgu) stipendija; istraživački boravak na Departmanu za Organsku hemiju, Fakultet za Farmaciju i Hemiju, Univerzitet u Regensburgu, Nemačka (2018).
 • Član Srpskog hemijskog društva.