Slađana Kekezović

MSc Slađana Stanisavljević

Istraživač-saradnik

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu,

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Laboratorija: 11/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel: + 381 21 485 2767

e-mail: sladjanak@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

 • 2016-danas. Doktorske studije biohemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2014. Master biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2013. Diplomirani biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

akademska i naučna zvanja

 • 2021-danas. Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2016-2021. Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

Nastava i kursevi

 • Hemija prirodih proizvoda
 • Hemoenzimske transformacije
 • Metabolizam lekova I ksenobiotika
 • Monosaharidi i bioaktivni derivati
 • Hemija farmaceutskih proizvoda

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Sinteza biološki aktivnih jedinjenja
 • Dizajn i razvoj novih biološki aktivnih jedinjenja

ODABRANI PROJEKTI

 • Sinteza i biološka ispitivanja novih mimetika ili derivata odabranih citototoksičnih laktona, antitumorskog agensa tiazofurina i prirodnih naftnih kiselina, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019).

OSTALO

 • Član Srpskog hemijskog društva
 • Pripravnički staž obavljen u Institutu za javno zdravlje Vojvodine (2014-2015).
 • Položen stručni ispit za diplomoranog biohemičara pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja (2015).
 • IUPAC nagrada za najbolje prezentovan poster na 56. Savetovanju Srpskog hemijskog društva (2019).
 • Učestvovala je u promociji hemije i Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine u okviru manifestacija Hemijski vikend, festivala nauke i festivala za decu.
 • Član Kluba mladih hemičara Srbije.