DSC_3695

dr Ivana Kovačević

Vanredni profesor

 

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu,

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Laboratorija: 10/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel: + 381 21 485-2768

e-mail: ivana.kovacevic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

 • 2015. Doktor hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2008. Master biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2007. Diplomirani hemičar – biohemija, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

akademska i naučna zvanja

 • 2022-danas. Vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2017-2022. Docent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2015–2017. Asistent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2010–2015. Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2007–2010. Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.

Nastava i kursevi

 • Stereohemija biomolekula
 • Razvoj antitumorskih lekova
 • Bioorganska hemija
 • Hemija farmaceutskih proizvoda
 • Bioorganska hemija ugljenih hidrata
 • Odabrana poglavlja iz hemije prirodnih proizvoda
 • Strukturna analiza monosaharida i derivata.

Udžbenici

 • Popsavin, M., Vukojević, N., Hranisavljević, J., Kovačević, I., Srećo Zelenović, B., Svirčev, M. Praktikum iz hemije prirodnih proizvoda, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2018.
 • Popsavin, V., Popsavin, M., Srećo Zelenović, B., Francuz, J., Kovačević, I. Bioorganski preparati – praktikum, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2020.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Medicinska hemija, organska sinteza, hemija prirodnih proizvoda.

ODABRANI PROJEKTI

 • Sinteza i biološka ispitivanja novih mimetika ili derivata odabranih citotoksičnih laktona, antitumorskog agensa tiazofurina i prirodnih naftnih kiselina, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Razvoj i biomedicinska ispitivanja potencijalnih antitumorksih agenasa, SANU (2016-2019).
 • Program naučnoistraživačkog rada Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (2020. – 2023.)
 • Razvoj i biomedicinska ispitivanja potencijalnih antitumorksih agenasa, SANU (2016.-2023.)

ODABRANE REFERENCE

 1. Kesić, J., Kovačević I., Popsavin, M., Benedeković, G., Kojić, V., Rodić, M. V., Popsavin, V. (2022): The first total synthesis and revision of absolute stereochemistry of natural cytotoxic lactone cleistanolate, Bioorg. Chem. 128: 106073.
 2. Kovačević, I., Kesić, J., Popsavin, M., Francuz, J., Kojić, V., Jakimov, D., Rodić, M. V., Srećo Zelenović, B., Benedeković, G., Popsavin, V. (2021): Asymmetric synthesis and biological evaluation of (+)-cardiobutanolide, (−)-3-deoxycardiobutanolide and analogues as antiproliferative agents. Tetrahedron, 97: 132408.
 3. Cotman, A. E., Guérin, T., Kovačević, I., Tiz, D. B., Durcik, M., Fulgheri, F., Možina, Š., Secci, D., Sterle, M., Ilaš, J., Zega, A., Zidar, N., Peterlin Mašič, L., Tomašič, T., Leroux, F. R., Hanquet, G., Kikelj, D. (2021): Practical Synthesis and Application of Halogen-Doped Pyrrole Building Blocks, ACS Omega. 6: 9723–9730.
 4. Benedeković G., Popsavin M., Kovačević I., Kojić V., Rodić M., Popsavin V. (2020): Synthesis, antiproliferative activity and SAR analysis of (−)-cleistenolide and analogues, European Journal of Medicinal Chemistry. 202:
 5. Kovačević, I., Popsavin, M., Rodić, M. V., Kojić, V.: Popsavin, V. (2019): Asymmetric synthesis of the cytotoxic lactone (+)-cardiobutanolide and two novel analogues. Tetrahedron Lett. 60: 684.

OSTALO

 • Istraživački boravak na ECPM, Univerzitet u Strazburu, Strazburg, Francuska (2019., dva meseca)
 • Medalja Srpskog hemijskog društva za pregalaštvo i uspeh u nauci za 2017. godinu
 • Stipendija za doktorante Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2009–2011)
 • Član Srpskog hemijskog društva.