Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda osnovana je 1978. godine na Institutu ze hemiju, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Prvi rukovodilac Katedre bila je prof. dr Olga Gašić. Nastavnici i saradnici Katedre učestvovali su u izvođenju nastave iz biohemijskih predmeta za studente četvorogodišnjih studija hemije (diplomirani hemičar i profesor hemije) na Prirodno-matematičkom faklultetu, kao i na drugim fakultetima Univerziteta u Novom Sadu. Takođe su bili angažovani u nastavi magistara i doktora biohemijskih nauka.

Sredinom devedestih godina dolazi do reorganizacije nastave na Univerzitetu u Novom Sadu, koja je podrazumevala prelazak velikog broja nastavnika sa Prirodno-matematičkom faklulteta na fakultete na kojima su izvodili nastavu, što je dovelo i do značajnog smanjenja broja članova Katedre za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda. Međutim od 2001. godine, nakon uvođenja novog studijskog programa BIOHEMIJA, dolazi do značajnog povećanja broja članova, kao i pripadajućih laboratorija i nove opreme za naučno-istraživački rad i eksperimentalnu nastavu. U poslednjih 15 godina veliki broj mladih studenata stekli su zvanja doktora biohemijskih nauka. Iz plejade ovih mladih, talentovanih doktoranada odabrani su najbolji i oni danas čine većinu na Katedri i predstavljaju njen najproduktivniji istraživački potencijal.

Rukovodioci Katedre od osnivanja do sada:

 • Prof. dr Ivana Beara, rukovodilac Katedre (2021-danas)
 • Prof. dr Neda Mimica-Dukić, rukovodilac Katedre (2015-2021)
 • Prof. dr Velimir Popsavin, rukovodilac Katedre (2012-2015)
 • Prof. dr Ksenija Kuhajda, rukovodilac Katedre (1998-2012)
 • Prof. dr Nada Vukojević, rukovodilac Katedre (1984-1987; 1990-1992)
 • Prof. dr Olga Gašić, rukovodilac Katedre (1978-1984; 1987-1990; 1992-1998)

Rezultati koji su postignuti u okviru Katedre velikim delom su rezultat sinergizma iskustva i naučne reputacije starijih članova i enegije, ambicije i naučnog potencijala mlađih saradnika.

Pored današnjih članova veliki doprinos ugledu Katedre dali su i bivši članovi Katedre:

 • Dr Mirjana Popsavin, redovni profesor
  Dr Velimir Popsavin, redovni profesor
 • Dr Ksenija Kuhajda, redovni profesor
 • Dr Svetlana Trivić, redovni profesor
 • Dr Olga S. Gašić †, redovni profesor
 • Dr Nada Vukojević, redovni profesor
 • Dr Jovan Hranisavljević, redovni profesor
 • Dr Dubravka Štajner, redovni profesor
 • Dr Milan T. Popović, redovni profesor
 • Dr Julijana Petrović, redovni profesor
 • Dr Veronika Kubanović (Lukić), docent
 • Dr Ljilja Torović,docent,
 • Dr Rade S. Đurković, asistent
 • Dr Marina Francišković, asistent sa doktoratom
 • Mr Biljana Perić, asistent
 • Anđelina Čiča, saradnik u nastavi
 • Ružica Marušić, viši tehnički saradnik
 • Miroje Tadić, viši tehnički saradnik
 • Natalija Čanak, viši tehnički saradnik
 • Milena Panić-Vicko, tehnički saradnik