На Kатедри се настава одвија на следећим студијским програмима:

Нови студијски програми

Стари студијски програми 2013/2014-2018/2019

У оквиру Kатедре реализује се настава из следећих предмета:

Основне академске студије

Нови студијски програм

 1. Ароматерапија,
 2. Биохемија антиоксидантних система,
 3. Биохемија хормона,
 4. Биохемија хране и исхране,
 5. Биохемија лековитог биља,
 6. Биохемија,
 7. Биохемијске основе болести,
 8. Биоорганска хемија,
 9. Еколошка биохемија,
 10. Експериментална биохемија,
 11. Ензимологија,
 12. Хемија фармацеутских производа,
 13. Хемија природних производа,
 14. Хемоензимске трансформације,
 15. Hemoinformatika,
 16. HPLC u biohemiji,
 17. Informacije u biohemiji,
 18. Intermedijerni metabolizam,
 19. Klinička biohemija,
 20. Medicinska hemija,
 21. Molekuli od medicinskog značaja,
 22. Monosaharidi i bioaktivni derivati,
 23. Osnovi biohemije,
 24. Primenjena biohemija,
 25. Regulacija biohemijskih procesa,
 26. Stereohemija biomolekula,
 27. Struktura i funkcija nukleinskih kiselina,
 28. Struktura i funkcija proteina,
 29. Uvod u biohemiju.

Stari studijski programi 2013/2014-2018/2019

 1. Biohemija,
 2. Biohemija hormona,
 3. Biohemija hrane,
 4. Biohemija lekovitog bilja,
 5. Biohemija nukleinskih kiselina,
 6. Biohemija steroida,
 7. Bioorganska hemija,
 8. Ekološka biohemija,
 9. Eksperimentalna biohemija,
 10. Enzimologija,
 11. Hemija farmaceutskih proizvoda,
 12. Hemija prirodnih proizvoda,
 13. Intermedijerni metabolizam,
 14. Medicinska biohemija,
 15. Medicinska hemija,
 16. Metode tečne hromatografije u biohemiji,
 17. Monosaharidi i bioaktivni derivati,
 18. Osnovi biohemije,
 19. Prirodni antioksidansi,
 20. Struktura i funkcija proteina,
 21. Uvod u biohemiju I,
 22. Uvod u biohemiju II.

Master akademske studije

Novi studijski program 

 1. Biohemija opojnih sredstava,
 2. Biohemija steroida,
 3. Bioinformatika,
 4. Ćelijske kulture u biohemiji,
 5. Eksperimentalne metode za ispitivanje biološke aktivnosti,
 6. Fitoterapija,
 7. Glikobiologija,
 8. Hemija ugljenih hidrata,
 9. Hromatografske analize hrane i suplemenata,
 10. Lipidi i ćelijske membrane,
 11. Metabolizam lekova i ksenobiotika,
 12. Prirodni antioksidansi,
 13. Racionalni dizajn lekova,
 14. Razvoj antitumorskih lekova.

Stari studijski programi 2013/2014-2018/2019

 1. Biohemija antioksidantnih sistema,
 2. Biohemija steroida-viši kurs,
 3. Bioinformatika,
 4. Ćelijske kulture u biohemiji,
 5. Eksperimentalne metode za ispitivanje bioloških aktivnosti,
 6. Fitoterapija,
 7. Gasnohromatografska analiza prirodnih proizvoda,
 8. Lipidi i ćelijske membrane,
 9. Metabolizam lekova i ksenobiotika,
 10. Odabrana poglavlja biohemije hormona,
 11. Racionalni dizajn lekova,
 12. Razvoj antitumorskih lekova,
 13. Struktura i funkcija nukleinskih kiselina.
 14. Hemoenzimske transformacije.

Doktorske akademske studije

 1. Biohemija biljnih fenola,
 2. Biohemija i farmakologija lekovitih biljaka,
 3. Biohemija slobodnih radikala i prirodni antioksidanti,
 4. Biohemijska farmakologija,
 5. Bioorganska hemija ugljenih hidrata,
 6. Ćelijske kulture kao model-sistem za ispitivanje biološke aktivnosti potencijalnih terapeutika,
 7. Hemijske transformacije monosaharida,
 8. Izolacija i karakterizacija prirodnih proizvoda,
 9. Kinetika i mehanizmi enzimskih reakcija,
 10. Metabolizam i biološki značaj arahidonske kiseline,
 11. Metabolizam i farmakološki značaj etarskih ulja,
 12. Odabrana poglavlja biohemije steroida,
 13. Odabrana poglavlja iz biohemije nukleinskih kiselina,
 14. Odabrana poglavlja iz hemije prirodnih proizvoda,
 15. Odabrana poglavlja medicinske hemije,
 16. Odabrane eksperimentalne metode za ispitivanje biološke aktivnosti,
 17. Slobodni radikali u biljkama i oksidativni stres,
 18. Stereohemija monosaharida,
 19. Strukturna analiza monosaharida i derivata.

Eksperimentalna nastava se odvija u dve studentske laboratorije, jednoj laboratoriji za ćelijske kulture i nekoliko istraživačkih laboratorija. Zahvaljujući učešću u brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima laboratorije poseduju modernu opremu za eksperimentalne vežbe iz različitih oblasti biohemije i hemije. Među najznačajnijim projektima za unapređenje nastave i opremanje laboratorija bili su:

 1. WUS-Course development programe plus (CDP+), koji je finansiran od strane World University Service (WUS)- Austrija (2007)
 2. EU HETIP- Projekat unapređenja infrastrukture visokoškolskih ustanova u Srbiji (2012-2014)