edf

MSc Nemanja Živanović

Istraživač-pripravnik

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 24/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

e-mail: nemanja.zivanovic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

  • 2021-danas. Doktorske studije biohemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
  • 2021. Master biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
  • 2020. Diplomirani biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

akademska i naučna zvanja

  • 2022-danas. Istraživač-pripravnik, Prirodno­-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • 2021-2022. Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama i centrima (za hromatografske tehnike), Prirodno­-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

  • procena bioloških aktivnosti sekundarnih biomolekula biljaka
  • metabolizam gvožđa