Sanja Berežni

MSc Sanja Berežni

Istraživač-saradnik

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu,

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 24/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel: + 381 21 485 2765

e-mail: sanja.beric@dh.uns.ac.rs

Personalna stranica: http://www.dh.uns.ac.rs/lafib/

SCOPUS Autor ID: 57201801426

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4573-3120

Obrazovanje

 • 2016-danas. Doktorske studije biohemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2016. Master hemičar, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • 2015. Diplomirani hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

akademska i naučna zvanja

 • 2019-danas Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet,
 • 2016-2019. Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.

Nastava i kursevi

 • Metode tečne hromatografije u biohemiji
 • Osnovi biohemije
 • Biohemija hrane
 • Informacije u biohemiji.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Primena hromatografskih i spektrometrijskih tehnika (LC-DAD-MS/MS, pHPLC, NMR) u identifikaciji, kvantifikaciji i izolaciji sekundarnih biomolekula.

ODABRANI PROJEKTI

 • Biološki aktivni prirodni proizvodi kao potencijalni izvori novih lekova i dijetetskih suplemenata, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Mahomoodally, F. M., Vlaisavljević S., Berežni S., Abdallah H. H., Zengin G., Atanasov G. A., Mollica A., Lobine D., Aktumsek A. (2018): Lotus aegaeus (Gris.) Boiss and Iberis sempervirens L.: Chemical fingerprints, antioxidant potential, and inhibition activities and docking on key enzymes linked to global health problems. Industrial Crops and Products. 120: 271–278.
 2. Pintać, D., Četojević-Simin, D., Berežni, S., Orčić, D., Mimica-Dukić, N., Lesjak, M. (2019): Investigation of the chemical composition and biological activity of edible grapevine (Vitis vinifera L.) leaf varieties.Food Chemistry. 286: 686-695.
 3. Vlaisavljević, S., Jelača, S., Zengin, G., Mimica-Dukić, N., Berežni, S., Miljić, M., Stevanović, Z.D. (2019): Alchemilla vulgaris agg. (Lady’s mantle) from central Balkan: Antioxidant, anticancer and enzyme inhibition properties. RSC Advances. 9: 37474-37483.

OSTALO

 • Istraživački boravak na Univerzitetu u Regensburgu, Fakultet za hemiju i farmaciju, Regensburg, Nemačka (2019, jedan mesec)
 • Istraživački boravak na Univerzitetu u Regensburgu, Fakultet za hemiju i farmaciju, Regensburg, Nemačka (2018, dva meseca)
 • Chemometrics: Introduction to Advanced Data Analysis, profesionalno usavršavanje na Radboud Univerzitetu (Erasmus + Mobility for Staff training), Nijmegen, Holandija (2018)
 • Gas chromatography, profesionalno usavršavanje na Tehnološkom Univerzitetu u Gracu, Fakultet za tehničku hemiju, hemijsko i procesno inženjerstvo, biotehnologiju, Grac, Austrija (2017)
 • Specijalna Godišnja nagrada Srpskog hemijskog društva za najbolje studente u 2016. godini (2016)
 • Stipendija „Dositeja“ koju dodeljuje Fond za mlade talente Republike Srbije (2014/2015, 2015/2016)
 • Izuzetna nagrada Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet za prosečnu ocenu 10,00 za završene studije u školskoj 2014/2015 (2016)
 • Letnji program hemije na Tehnološkom Univerzitet u Gracu, Institut za analitičku hemiju i hemiju hrane, Grac, Austrija (2015)
 • Škola hromatografije i masene spektrometrije, Istraživački centar Petnica, Valjevo, Srbija (2014).