Sándor Farkas

MSc Sándor Farkas

Istraživač-pripravnik

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 17/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2758

e-mail: sandor.farkas@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

  • 2018-danas. Doktorske studije biohemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
  • 2018. Master biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
  • 2017. Diplomirani biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakulte

akademska i naučna zvanja

  • 2020-danas. Istraživač-pripravnik, Prirodno­-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

  • Sinteza biološki aktivnih jedinjenja
  • Dizajn i razvoj novih biološki aktivnih jedinjenja