Sanja Vlaisavljević

dr Sanja Krstić

Viši naučni saradnik

 

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu,

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 21/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel: + 381 21 485 2762

e-mail: sanja.vlaisavljevic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 36085767400

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1184-9080

Obrazovanje

 • 2014. Doktor biohemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2007. Diplomirani hemičar – biohemija, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

akademska i naučna zvanja

 • 2021-danas Viši naučni saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2015-2021. Naučni saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2011-2015. Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2008-2011. Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.

Nastava i kursevi

 • Biohemija
 • Slobodni radikali u biljkama i oksidativni stres

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Ispitavanje hemijskog sastava i biološke aktivnosti biomolekula poreklom iz prirodnih proizvoda

ODABRANI PROJEKTI

 • Biološki aktivni prirodni proizvodi kao potencijalni izvori novih lekova i dijetetskih suplemenata, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Testiranje neurotoksikanata vezanih za neurodegerativne promjene na morskim beskičmenjacima i kičmenjacima, Ministarstva nauke Crne Gore (2008-2011)
 • Struktura i funkcija redoks i hidrolitičkih enzima: Istraživanje njihovog mehanizma dejstva i nekih aspekata njihove primene u biotehnologiji i medicini, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2006-2010).

ODABRANE REFERENCE

 1. Vlaisavljević, S., Šibul, F., Sinka, I., Zupko, I., Ocsovszki, I., Jovanović-Šanta, S. (2018): Chemical composition, antioxidant and anticancer activity of licoricefrom Fruska Gora locality. Industrial crops and product. 112: 217-224.
 2. Fawzi, M., Vlaisavljević, S., Berežni, S., Abdallah, H., Zengin, G., Atanasov, A., Mollica, A., Lobine, D., Aktumsek, A. (2018): Lotus aegaeus (Gris.) Boiss and Iberis sempervirens L.: Chemical fingerprints, antioxidant potential, and inhibition activities and docking on key enzymes linked to global health problems. Industrial crops and product. 120: 271-278.
 3. Vlaisavljević S., Kaurinović B., Popović M., Vasiljevic S. (2017): Profile of phenolic compounds in Trifolium pratense L. extracts at different growth stages and their biological activities. International Journal of Food Properties. 20: 3090-3101.
 4. Vlaisavljević, S., Kaurinović, B., Popović, M., Đurendić-Brenesel, M., Vasiljević, B., Cvetković D., Vasiljević, S. (2014): Trifolium pratense L. as a potential natural antioxidant. Molecules. 19: 713-725.

OSTALO

 • Član odbora COST akcije CA16203 (od 2017)
 • Predstavnik Think Thank koncepta i član radne grupe COST akcije CA15136 (od 2016)
 • Stručno usavršavanje na Univerzitetu NOVA Lisabon i Institutu Superior de Agronomia, Univerziteta Lisabon, Portugalija (septembar – novembar 2017)
 • Stručno usavršavanje na Departmanu Scienze della Vita, Univerziteta Trst, Italija (avgust -novembar 2016)
 • Stručno usavršavanje na Farmaceutskom fakultetu, Univerziteta Barselona, Španija (oktobar -decembar 2015)
 • Član Marketing tima Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet