Bojan Levovnik_fotografija

MSc Bojan Levovnik

Istraživač-pripravnik

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 11/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2767

e-mail: bojan.levovnik@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

  • 2021-danas. Doktorske studije biohemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
  • 2021. Master biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
  • 2020. Diplomirani biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu. Prirodno-matematički fakultet

akademska i naučna zvanja

  • 2021-danas. Istraživač-pripravnik, Prirodno­-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

  • Sinteza biološki aktivnih jedinjenja
  • Dizajn i razvoj novih biološki aktivnih jedinjenja
  • Racionalni dizajn lekova