Goran Benedeković

dr Goran Benedeković

Viši naučni saradnik

 

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu,

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Laboratorija 17/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel: + 381 21 485-2758

e-mail: goran.benedekovic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 7801423923

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4752-7569

Obrazovanje

 • 2012. Doktor hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2003. Magistar hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 1994. Diplomirani inžinjer hemije – bioorganski smer, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

akademska i naučna zvanja

 • 2020- . Viši naučni saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2013-2019. Naučni saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2006-2013. Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.

Nastava i kursevi

 • Prirodni laktoni i analozi kao potecijalni lekovi
 • Odabrana poglavlja medicinske hemije
 • Bioorganska hemija ugljenih hidrata.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Sinteza biološki aktivnih jedinjenja
 • Razvoj novih postupaka sinteze prirodnih citotoksičnih laktona i njihovih analoga.

ODABRANI PROJEKTI

 • Sinteza i biološka ispitivanja novih mimetika ili derivata odabranih citotoksičnih laktona, antitumorskog agensa tiazofurina i prirodnih naftnih kiselina, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019).
 • Razvoj i biomedicinska ispitivanja potencijalnih antitumorksih agenasa, Srpska akademija nauka i umetnosti, Republika Srbija (2016-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Benedeković, G., Kovačević, I., Popsavin, , Francuz, J., Kojić, V., Bogdanović, G., Popsavin, V. (2016): New antitumour agents with a,b-unsaturated d-lactone scaffold: Synthesis and antiproliferative activity of (-)-cleistenolide and analogues’. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters. 26: 3318–3321.
 2. Benedeković, G., Popsavin, M., Francuz, J., Kovačević, I., Kojić, V., Bogdanović, G., Divjaković, V., Popsavin, V. (2014): Design, synthesis and SAR analysis of antitumour styryl lactones related to (+)-crassalactones B and C. European Journal of Medicinal Chemistry. 87: 237–
 3. Popsavin, V., Kovačević, I., Benedeković, G., Popsavin, M., Kojić, V., Bogdanović, G. (2012): Divergent synthesis of cytotoxic styryl lactones related to goniobutenolides A and B, and to crassalactone D. Organic Letters. 14: 5956–5959.
 4. Popsavin, V., Benedeković, G., Srećo, B., Popsavin, M., Francuz, J., Kojić, V., Bogdanović, G. (2007): Divergent synthesis of cytotoxic styryl lactones from D-xylose. The first total synthesis of (+)-crassalactone C. Organic Letters. 9: 4235–
 5. Popsavin, V., Benedeković, G., Popsavin, M., Divjaković, V., Ambruster, T. (2004): A total synthesis of (+)-oxybiotin from D-arabinose. Tetrahedron. 60: 5225–

OSTALO

 • Član Srpskog hemijskog društva.