Jovana Francuz

dr Jovana Francuz

Vanredni profesor

 

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu,

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet:

10/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel: + 381 21 485 2768

e-mail: jovana.francuz@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 22940871400

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4330-8561

Obrazovanje

 • 2015. Doktor hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2008. Master biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2006. Diplomirani hemičar – biohemija, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

akademska i naučna zvanja

 • 2021-danas. Vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2016-2021. Docent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2013-2016. Asistent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2009-2013. Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2007-2009. Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.

Nastava i kursevi

 • Medicinska hemija
 • Odabrana poglavlja medicinske hemije
 • Stereohemija monosaharida
 • Glikobiologija
 • Molekuli od medicinskog značaja
 • Biohemija opojnih sredstava
 • Biohemijske osnove bolesti

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Sinteza biološki aktivnih jedinjenja
 • Dizajn i razvoj novih biološki aktivnih jedinjenja
 • Sinteza i biološka ispitivanja prirodnih proizvoda i analoga.

UDŽBENICI

 • Popsavin, V., Popsavin, M., Srećo Zelenović, B., Francuz, J., Kovačević, I. Bioorganski preparati – praktikum, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2020.

ODABRANI PROJEKTI

 • Sinteza i biološka ispitivanja novih mimetika ili derivata odabranih citotoksičnih laktona, antitumorskog agensa tiazofurina i prirodnih naftnih kiselina, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Razvoj i biomedicinska ispitivanja potencijalnih antitumorskih agenasa, Srpska akademija nauka i umetnosti (2016-2023)
 • Program naučno-istraživačkog rada Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu u 2020-2023 godini.

ODABRANE REFERENCE

 1. Djokić, S., Francuz, J., Popsavin, M., Rodić, M. V., Kojić, V., Stevanović, M., Popsavin, V. (2022): Natural product protulactone A: Total synthesis from d-galactose, X-ray analysis and biological evaluation. Bioorganic Chemistry. 127: 105980.
 2. Benedeković, G., Popsavin, M., Radulović, N. S., Stojanović-Radić, Z., Farkas, S., Francuz, J., Popsavin, V. (2021): Synthesis and antimicrobial activity of (−)-cleistenolide and analogues. Bioorganic Chemistry. 106: 104491.
 3. Kovačević, I., Kesić, J., Popsavin, M., Francuz, J., Kojić, V., Jakimov, D., Rodić, M. V., Srećo Zelenović, B., Benedeković, G., Popsavin, V. (2021): Asymmetric synthesis and biological evaluation of (+)-cardiobutanolide, (−)-3-deoxycardiobutanolide and analogues as antiproliferative agents. Tetrahedron. 97: 132408.
 4. Francuz, J., Kovačević, I., Popsavin, M., Benedeković, G., Srećo Zelenović, B., Kojić, V., Jakimov, D., Aleksić, L., Bogdanović, G., Srdić-Rajić, T., Lončar, E., Rodić, M. V., Divjaković, V., Popsavin, V. (2017): Design, synthesis and in vitro antitumour activity of new goniofufurone and 7-epi-goniofufurone mimics with halogen or azido groups at the C-7 position. European Journal of Medicinal Chemistry. 128: 13–24.
 5. Popsavin, V., Benedeković, G., Srećo, B., Popsavin, M., Francuz, J., Kojić, V., Bogdanović, G. (2007): Divergent synthesis of cytotoxic styryl lactones from d-xylose. The first total synthesis of (+)-crassalactone C. Organic Letters. 9: 4235-4238.

OSTALO

 • Erasmus+ studijski boravak na Univerzitetu u Aveiru, Portugal (2018)
 • Nagrada Srpskog hemijskog društva za postignut uspeh u toku studija (2007)
 • Stipendija Fonda za mlade talente „1000 najboljih“ (2005)
 • Član Srpskog hemijskog društva i Srpskog društva istraživača raka (SDIR).
 • Postdoktorsko usavršavanje u trajanju od 12 nedelja na Liverpool John Moores University, School of pharmacy and biomolecular sciences (UK, 2019) pod rukovodstvom prof Christopher R. Coxon.