Sanja Đokić

MSc Sanja Đokić

Asistent

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Laboratorija: 17/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel: + 381 21 485 2758

e-mail: sanjadj@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 57205113663

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0448-6282

Obrazovanje

 • 2017-danas. Doktorske studije hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2017. Master biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2016. Diplomirani biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

akademska i naučna zvanja

 • 2022-danas: Asistent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.
 • 2021-2022: Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.
 • 2017-2021: Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.

Nastava i kursevi

 • Razvoj antitumorskih lekova
 • Медицинска хемија
 • Биоорганска хемија
 • Хемија природних производа

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Sinteza biološki aktivnih jedinjenja
 • Dizajn i razvoj novih biološki aktivnih jedinjenja

ODABRANI PROJEKTI

 • Sinteza i biološka ispitivanja novih mimetika ili derivata odabranih citototoksičnih laktona, antitumorskog agensa tiazofurina i prirodnih naftnih kiselina, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Francuz, J., Djokić, S., Popsavin, M., Rodić, M.V., Kojić, V., Krüger, B., Popsavin, V. (2023): New Synthetic Approach to Protulactone A and Structural Analogues. Synlett. 34(14): 1699.
 2. Kojić, V., Svirčev, M., Djokić, S., Kovačević, I., Rodić, M.V., Srećo Zelenović, B., Popsavin, V., Popsavin M.(2023): Synthesis and antiproliferative activity of new thiazole hybrids with [3.3.0]furofuranone or tetrahydrofuran scaffolds, Journal of Serbian Chemical Society. 88(5): 467.
 3. Francuz, J., Popsavin, M., Djokić, S., Kojić, V., Srdić-Rajić, T., Rodić, M. V., Jakimov, D., Popsavin, V. (2018): Novel O-methyl goniofufurone and 7-epi-goniofufurone derivatives: synthesis, in vitro cytotoxicity and SAR analysis. MedChemCommun. 9: 2017-2027.
 4. Djokić, S.; Francuz, J.; Popsavin, M.; Rodić, M.V.; Kojić, V.; Stevanović, M.; Popsavin, V. „Natural product protulactone A: Total synthesis from D-galactose, X-ray analysis and biological evaluation“, Bioorg. Chem., 2022, 127, 105980.
 5. Svirčev, M.; Popsavin, M.; Pavić, A., Vasiljević, B.; Rodić, M.V.; Djokić, S.; Kesić, J. Srećo Zelenović, B.; Popsavin, V., Kojić, V. „Design, synthesis, and biological evaluation of thiazole bioisosteres of goniofufurone through in vitro antiproliferative activity and in vivo toxicity“, Bioorg. Chem., 2022, 121, 105691.

OSTALO

 • Nagrada Univeziteta u Novom Sadu za postignut uspeh u toku studija, za ostvarenu prosečnu ocenu iznad 9.00 (2014, 2015, 2016)
 • Letnja škola hemije na Tehnološkom univerzitetu u Gracu, Austrija (2016)
 • Stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije „Dositeja“ (2016, 2017)
 • Specijalno priznanje Srpskog hemijskog društva za izuzetan uspeh u toku studija (2017)
 • Član Srpskog hemijskog društva.