Ivana Krstić

MSc Ivana Krstić

Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu,

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 14/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

 Tel: + 381 21 485 2755

e-mail: ivana.marusic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

  • 2016. Master hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
  • 2013. Diplomirani profesor hemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

akademska zvanja

  • 2013-danas. Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.