Kristina Bekvalac

MSc Kristina Bekvalac

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima (za hromatografske tehnike)

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu,

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 24/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel: + 381 21 485 2765

e-mail: kristina.bekvalac@dh.uns.ac.rs

Personalna stranica: http://www.dh.uns.ac.rs/lafib/

SCOPUS Autor ID: 55821530300

Obrazovanje

 • 2012. Master analitičke hemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2011. Diplomirani hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

akademska i naučna zvanja

 • 2012-danas. Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima (za hromatografske tehnike), Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2015-2018. Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2012-2015. Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2006-2012. Viši laborant, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2004-2006. Laborant, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Hromatografija fenolnih jedinjenja iz prirodnih izvora

ODABRANI PROJEKTI

 • Cross-border cooperation in development of a novel herbal drug targeting Helicobacter pylori (HELICO), IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (2013-2015).

ODABRANE REFERENCE

 1. Lesjak, M., Beara, I., Simin, N., Pintać, D., Majkić, T., Bekvalac, K., Orčić, D., Mimica-Dukić, N. (2018): Antioxidant and anti-inflammatory activities of quercetin and its derivatives. Journal of Functional Foods. 40: 68–75.
 2. Orčić, D., Francišković, M., Bekvalac, K., Svirčev, E., Beara, I., Lesjak, M., Mimica-Dukić, N. (2014): Quantitative determination of plant phenolics in Urtica dioica extracts by high-performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometric detection. Food Chemistry. 143: 48-53.
 3. Janković, T., Zdunić, G., Beara, I., Balog, K., Pljevljakušić, D., Stešević, D., Šavikin, K. (2012): Comparative study of some polyphenols in Plantago species. Biochemical Systematics and Ecology. 42: 69–74.
 4. Lesjak, M., Beara, I., Orčić, D., Anačkov, G., Balog, K., Francišković, M., Mimica-Dukić, N. (2011): Juniperus sibirica Burgsdorf. as a novel source of antioxidant and anti-inflammatory agents. Food Chemistry 124:850-856.
 5. Janković, T., Menković, N., Zdunić, G., Beara, I., Balog, K., Šavikin, K., Mimica-Dukić, N. (2010): Quantitative Determination of Aucubin in Seven Plantago Species Using HPLC, HPTLC, and LC-ESI-MS Methods. Analytical Letters. 43: 2487-2495.

OSTALO

 • Član Laboratorije za istraživanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB) na Katedri za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet (od 2012)
 • Sekretar Katedre za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda na Univerzitetu u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet (od 2017)
 • Učesnik na kursu “Škola proteomike – teorijske i praktične osnova”(2015)
 • Učesnik na kursu “Implementacija interne kontrole kvaliteta u laboratorijama”(2011)
 • Član Saveta Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakultet (2009-2012).