Nataša Simin

dr Nataša Simin

Vanredni profesor

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu,

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 16/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel: + 381 21 485 2757

e-mail: natasa.simin@dh.uns.ac.rs

Personalna stranica: http://www.dh.uns.ac.rs/lafib/

SCOPUS Autor ID: 6603559499

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3837-453X

Obrazovanje

 • 2015. Doktor biohemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2009. Magistar biohemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2000. Diplomirani hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

akademska i naučna zvanja

 • 2020- Vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2015-2020. Docent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2010-2015. Asistent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2004-2010. Asistent-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2003-2004. Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.

Nastava i kursevi

 • Struktura i funkcija proteina
 • Biohemija lekovitog bilja
 • Ekološka biohemija
 • Intermedijerni metabolizam
 • Biohemija i farmakologija lekovitih biljaka.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Izolovanje i hemijska karakterizacija biološki aktivnih jedinjenja iz lekovitih i jestivih biljaka
 • Ispitivanje bioloških aktivnosti biljnih ekstrakata i izolovanih jedinjenja

ODABRANI PROJEKTI

 • Biološki aktivni prirodni proizvodi kao potencijalni izvori novih lekova i dijetetskih suplemenata, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Biološki aktivne komponente i lekoviti potencijal funkcionalne hrane gajene u Vojvodini, Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2016-2019)
 • Cross-border cooperation in development of a novel herbal drug targeting Helicobacter pylori (HELICO), IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (2013-2015).

ODABRANE REFERENCE

 1. Pavić, A., Mitić-Ćulafić, D., Jasnić, N., Nikolić, B., Simin, N., Vasiljević, B., Knežević-Vukčević, J. (2019): Wild edible onions ‒ Allium flavum and Allium carinatum ‒ successfully prevent adverse effects of chemotherapeutic drug doxorubicin. Biomedicine & Pharmacotherapy. 109: 2482-2491.
 2. Lesjak, M., Beara, I., Simin, N., Pintać, D., Majkić, T., Bekvalac, K., Orčić, D., Mimica-Dukić, N. (2018): Antioxidant and anti-inflammatory activities of quercetin and its derivatives. Journal of Functional Foods. 40: 68–75.
 3. Harmati, M., Gyukity-Sebestyen, E., Dobra, G., Terhes, G., Urban, E., Decsi, G., Mimica-Dukić, N., Lesjak, M., Simin, N., Pap, B., Nemeth, I. B., Buzas, K. (2017): Binary mixture of Satureja hortensis and Origanum vulgare subsp. hirtum essential oils: in vivo therapeutic efficiency against Helicobacter pylori infection. Helicobacter. 22: e12350.
 4. Simin, N., Orcic, D., Cetojevic-Simin, D., Mimica-Dukic, N., Anackov, G., Beara, I., Mitić-Ćulafić, D., Bozin, B. (2013): Phenolic profile, antioxidant, anti-inflammatory and cytotoxic activities of small yellow onion (Allium flavum L. subsp. flavum, Alliaceae). LWT – Food Science and Technology. 54: 139–146.
 5. Bogavac, M., Lakic, N., Simin, N., Nikolic, A., Sudji, J., Bozin, B. (2012): Bacterial vaginosis and biomarkers of oxidative stress in amniotic fluid. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 25: 1050-1054.

OSTALO

 • Drugo mesto u finalu takmičenja „Business Idea Competition“ koga organizuje Evropski institut za inovacije i tehnologije (EIT), sa star-up-om FeJuice (2018)
 • Studijski boravak na Prince of Songkla University, HatYai, Tajland (2018)
 • Gostujući predavač na Tehničkom Univerzitetu u Gracu, Austrija (2017)
 • Član međunarodne organizacije za proučavanje lekovitog bilja: Society for Medicinal Plant Research (GA) od 2001 godine
 • Nagrada za najcitiranijeg mladog istraživača u Vojvodini (2010).