1. dr Ljiljana Vojinović Ješić, redovni profesor, rukovodilac Katedre
 2. dr Tatjana Đaković Sekulić, redovni profesor
 3. dr Aleksandar Đorđević, redovni profesor
 4. dr Berta Barta Holló, vanredni profesor
 5. dr Mirjana Radanović, vanredni profesor, sekretar Katedre
 6. dr Ivana Borišev, docent
 7. dr Danica Jović, naučni saradnik
 8. dr Kristina Tot, naučni saradnik
 9. MSc Marijana Kostić, istraživač-pripravnik
 10. Desanka Nikitović, Viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama i centrima
 11. Vasiljka Keravica, Viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama i centrima
 12. Tatjana Pejović, Viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama i centrima
ja slika

dr Ljiljana Vojinović Ješić

Redovni profesor, šef katedre

dr Tatjana Đaković Sekulić

Redovni profesor, pomoćnik direktora

dr Mirjana Radanović

vanredni profesor

Danica Jović

dr Danica Jović

naučni saradnik

Kristina Tot

dr Kristina Tot

Naučni saradnik

Marijana Kostić

istraživač-pripravnik

Desanka Nikitović

Viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama i centrima

Vasiljka Keravica

Viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama i centrima

Tatjana Pejović

Viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama i centrima