Vasiljka Keravica

Viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Katedra za opštu i neorgansku hemiju

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 21/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2770

e-mail: vasiljka.nuzdic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

  • 1991. Hemijsko-tehnološki tehničar, Srednja hemijsko-tehnološko tehnička škola „Đorđe Zličić“ u Novom Sadu.

akademska zvanja

  • 2009-danas: Viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • 1994-2009. Laborant, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.