Danica Jović

dr Danica Jović

Naučni saradnik

 

Katedra za opštu i neorgansku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 18/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2759

e-mail: danica.jovic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 56120002400

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4240-3732

Istraživačka grupa: http://wwwold.dh.pmf.uns.ac.rs/nanobiomedicina/

Obrazovanje

 • 2018. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010. Master biohemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2009. Diplomirani hemičar – biohemija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

 • 2019-danas: Naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2016-2019. Istraživač saradnik-reizbor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013-2016. Istraživač saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2011-2013. Istraživač pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Hemija za studente fizike
 • Hemija za studente ekologije
 • Hemija u ekologiji
 • Hemija za studente biologije
 • Nanomaterijali u medicini
 • Hemija novih materijala
 • Hemija fulerena
 • Biološki aktivni fulereni.

Udžbenici

 • Đorđević, A., Borišev, I., Jović, D. Neorganska jedinjenja u atmosferi, hidrosferi i pedosferi, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2015.
 • Đorđević, A., Jović, D. Praktikum iz hemije, Aleksandar Đorđević, Novi Sad, 2015.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Nanotehnologija
 • Nanomaterijali
 • Nanokarakterizacija
 • Nanodostava lekova.

ODABRANI PROJEKTI

 • Funkcionalni, funkcionalizovani i usavršeni nanomaterijali, III45005, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Borišev, I., Mrđanovic, J., Petrovic, D., Seke, M., Jović, D., Srđenović, B., Latinovic, N., Djordjevic, A.: Nanoformulations of doxorubicin-how far have we come and where do we go from here? N doi: 10.1088/1361-6528/aac7dd
 2. Vraneš, M., Borišev, I., Tot, A., Armaković, S., Armaković, S., Jović, D., Gadžurić, S., Djordjevic, A. (2017): Self-assembling, reactivity and molecular dynamics of fullerenol nanoparticles. Physical chemistry chemical physics. 19: 135-144.
 3. Jović, D., Seke, M., Djordjevic, A., Mrđanović, J., Aleksić, L., Bogdanović, G., Pavić, A., Plavec, J. (2016): Fullerenol nanoparticles as a new delivery system for doxorubicin. RSC Advances. 6: 38563–
 4. Seke, M., Petrovic, D., Djordjevic, A., Jovic, D., Labudovic-Borovic, M., Kanacki, Z., Jankovic, M. (2016): Fullerenol/doxorubicin nanocomposite mitigates acute oxidative stress and modulates apoptosis in myocardial tissue. 27: 485101-485118.
 5. Djordjevic, A., Injac, R., Jović, D., Mrđanović, J., Seke, M. (2013): Chapter 6 Bioimpact of carbon nanomaterials in Advanced carbon materials and technology (Advanced Materials Book Series). Editors: Ashutosh Tiwari & S.K. Shukla. WILEY-Scrivener Publishing USA. 193-272.

OSTALO

 • Usavršavanje akademskih veština u okviru „TRAIN” i „NETCHEM programa”, Novi Sad, 2018.
 • Učešće u treningu „COST leadership workshop”, Brisel, 2018.
 • Član Srpskog hemijskog društva
 • Član Srpskog Društva Istraživača Raka
 • Specijalno priznanje Srpskog hemijskog društva, 2010.
 • Učesnik u letnjim istraživačkim programima u Gracu: Pharmazeutische Verfahrenstechnik und Partikeltechnik (jul-avgust 2008.) i Minhenu: Ludwig-Maximilians-Universität München (jul-avgust 2010.)
 • Finalista FameLab takmičenja, 2009.