• dr Ljiljana Vojinović Ješić, redovni profesor (2018-danas)
  • Tatjana Đaković Sekulić, redovni profesor (2011-2018)
  • dr Tatjana Đaković Sekulić, redovni profesor (2011-2018)
  • dr Vukadin Leovac, profesor emeritus (2009-2011)
  • dr Nada Perišić Janjić †, profesor emeritus (1986-2009)
  • dr Stojan Grujić †, redovni profesor
  • dr Velimir Canić †, redovni profesor