20190114_071757 (1)

Tatjana Pejović

Viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama i centrima

Katedra za opštu i neorgansku hemiju

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 12/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2743

e-mail: tatjana.pejovic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

  • 1998. Hemijski laborant, Hemijsko-tehnološko tehnička škola“Đorđe Zličić“ Novi Sad.

akademska zvanja

  • 2017-danas: Viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • 2000-2017. Hemijski laborant, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.