dr Mirjana Radanović

Vanredni profesor

 

Katedra za opštu i neorgansku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 25/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2750

e-mail: mirjana.lalovic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID:56046494800

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6675-9763

Obrazovanje

 • 2015. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010. Master hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2009. Diplomirani hemičar – opšti smer, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

 • 2022-danas: Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2017-2022. Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2013-2017. Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2013-2013. Istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010-2013. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Koordinaciona hemija
 • Mehanizmi neorganskih reakcija
 • Neorganska hemija I
 • Neorganska sinteza i metode karakterizacije
 • Opšta hemija
 • Praktikum iz neorganske hemije

Udžbenici

 • Vojinović-Ješić, Lj., Radanović, M. Koordinaciona hemija aminogvanidina i njegovih Šifovih baza, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2017.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Sinteza novih kompleksnih jedinjenja sa bioaktivnim Šifovim bazama
 • Rendgenska strukturna analiza.

ODABRANI PROJEKTI

 • Dizajniranje, sinteza, karakterizacija i procena praktične primene koordinacionih i organometalnih jedinjenja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Magyari, J., Barta Hollo, B., Vojinović-Ješić, LJ. S., Radanović, M. M., Armaković, S., Armaković, S. J., Molnar, J., Kincses, A., Gajdacs, M., Spengler, G., Meszaros Szecsenyi, (2018): Interactions of Schiff base compounds and their coordination complexes with the drug cisplatin. New J. Chem. 42: 5834–5843.
 2. Radanović, M. M., Rodić, M. V., Vojinović-Ješić, Lj. S., Armaković, S., Armaković, S. J., Leovac, V. M. (2018): Complexes of Zn(II) and Cd(II) with 2-acetylpyridine -aminoguanidine – Syntheses, structures and DFT calculations. Inorg. Chim. Acta 473: 160–168.
 3. Radanović, М., Rodić, M. V., Armaković, S., Armaković, S. J., Vojinović-Ješić, LJ. S., Leovac, V. M. (2017): Pyridoxylidene aminoguanidine and its copper(II)complexes – Syntheses, structure, and DFT calculations. J. Coord. Chem. 70: 2870–2887.
 4. Vojinović-Ješić, LJ. S., Radanović, M. M., Rodić, M. V., Živković-Radovanović, V., Jovanović, LJ. S., Leovac, V. M. (2016): Syntheses and characterization of 2-acetylpyridine-aminoguanidine and its copper(II) complexes: Crystallographic and antimicrobial study. Polyhedron. 117: 526–534.
 5. Radanović, M., Jelić, M. G., Romčević, N. Ž., Boukos, N., Vojinović-Ješić, LJ. S., Leovac, V. M., Hadžić, B. B., Bajac, B. M., Nađ, L. F., Baloš, S. S. (2015): Synthesis, structure and photoluminescence of (PLAGH)2[ZnCl4] and comparative analysis of photoluminescence properties with tris(2,2’-bipyridine)ruthenium(II). Mater. Res. Bull. 70: 951–957.

OSTALO

 • Član organizacionog odbora XXIII Konferencije Srpskog kristalografskog društva (2016).
 • Stipendija Hrvatske Udruge Kristalografa za učešće na letnjoj školi “Third European Crystallography School“ (2016).
 • Stipendija Internacionalne unije za kristalografiju za učešće na XX i XXV Konferenciji Srpskog kristalografskog društva (2013. i 2018).
 • Nagrada za uspeh u promociji fakulteta – PMF To sam ja (2013).
 • Jedan od autora Monografije „Od Zavoda do Departmana“ izdate povodom
  50-ogodišnjice postojanja Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine (2012).
 • Član Marketing tima Departmana (2011-).
 • Sekretar Katedre za opštu i neorgansku hemiju (2011-2023).
 • Član Srpskog hemijskog društva, Srpskog kristalografskog društva i Evropske kristalografske asocijacije.