Desanka Nikitović

Viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama i centrima

 

Katedra za opštu i neorgansku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 23/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2749

e-mail: desanka.nikitovic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

  • 1999. Diplomirani inženjer zaštite od požara, Viša tehnička škola, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA ZVANJA

  • 2009-danas: Viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • 1994-2009. Laborant, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.