Prof. Tatjana Djakovic Sekulic slika za sajt

dr Tatjana Đaković Sekulić

Redovni profesor

 

Katedra za opštu i neorgansku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 11/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:

+ 381 21 485 2742

e-mail: tatjana.djakovic-sekulic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 6603146699

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4333-9085

Obrazovanje

 • 1998. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1993. Magistar hemije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1989. Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

 • 2008-danas: Redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2004-2008. Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1999-2004. Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1994-1999. Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1990-1994. Asistent pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Opšta hemija
 • Hemija 1 i 2 (smer Zaštita životne sredine)
 • Bioneorganska hemija
 • Koloidna hemija
 • Korelaciona analiza u hemiji
 • Hromatografski principi
 • Odabrana poglavlja opšte i neorganske hemije
 • Tečna hromatografija
 • Hemijska struktura i osobine hemijskih jedinjenja.

Udžbenici

 • Đaković Sekulić, T. Bioneorganska hemija, Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-metematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Novi Sad, 2017.
 • Đaković Sekulić, T. Hemija za analitičare zaštite životne sredine, Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-metematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Novi Sad, 2014.
 • Perišić-Janjić, N., Djaković-Sekulić, T., Gadžurić S. Opšta hemija, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2008.
 • Đaković-Sekulić, T. Praktikum vežbi iz hemije sa radnom sveskom, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Novi Sad, 2013.
 • Perišić-Janjić, N., Djaković-Sekulić, T., Podunavac-Kuzmanović, S. Praktikum opšte i neorganske hemije – radna sveska, Nauka, Beograd, 2005.
 • Djaković-Sekulić, T. Praktikum iz organske hemije, radna sveska za studente ekologije, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad,
 • Sakač, M., Đaković-Sekulić, T., Trivić, S., Vaštag, Đ., Vojinović-Ješić, Lj., Gaković, A., Matijević, B., Srećo, B. Zbirka zadataka za pripremanje prijemnog ispita iz hemije, Prirodno-matematićki fakultet, Departman za hemiju, biohemiju u zaštitu životne sredine, Novi Sad, 2009.
 • Leovac, V., Šuranji, T., Penov-Gaši, K., Segedinac, M., Sakač, M., Đaković-Sekulić, T., Vaštag, Đ., Matijević, B. Zbirka zadataka iz hemije za pripremanje prijemnog ispita, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematićki fakultet, Departman za hemiju, Novi Sad, 2006.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Tečna hromatografija laminarna i kolonska
 • Korelacija strukutre i osobina molekula.

ODABRANI PROJEKTI

 • Proučavanje sinteze, strukture i svojstava organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog porekla, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Fundamental Research on the Removal of Organic Pollutants in Water Treatment by Special Hybrid Processess, Ministarstvo za obrazovanje i nauku Nemačke (BMBF) uz podšku Humbolt Foundacije, (2010-2014)
 • Modernizacija poslediplomskih studija hemije i hemiji srodnih programa (MCHEM), Tempus, (2010-2013).

ODABRANE REFERENCE

 1. Djaković Sekulić, T., Smoliński, A., Mandić, A., Lazić, A. (2018): Chromatographic and in silico assessment of logP measures for new spirohydantoin derivatives with anticancer activity. Journal of Chemometrics. 32(4): e2991, https://doi.org/10.1002/cem.2991
 2. Djaković Sekulić, T. Lj., Smoliński, A. (2017) RP-HPTLC data in correlation studies of a 5-arylidene-2,4-thiazolidinedione derivatives. Journal of Chromatographic Science. 55: 564-570.
 3. Djaković Sekulić, T., Keleman, S., Tot, K., Tot, J., Trišović, N., Ušćumlić, G. (2016) In silico study of chromatographic lipophilicity parameters of 3-(4-substituted benzyl)-5-phenylhydantoins. Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening. 19: 437-443.
 4. Djaković-Sekulić, T., Ačanski, M., Perišić-Janjić, N. (2002): Evaluation of the Predictive Power of Calculation Procedure for Molecular Hydrophobicity of Some Estradiol Derivates. Journal of Chromatography B. 766: 67-75.
 5. Ivančev-Tumbas, I., Djaković Sekulić, T., Molnar, J., Tubić, A., Agbaba, J., Tričković, J., Kragulj, M. (2014): Correlation of selected molecular properties and recovery values in volatile organic compounds analysis: comparison of two water matrices. RSC Advances. 4: 53730-53739. doi: 10.1039/c4ra06123c

OSTALO

 • Pomoćnik Direktora Departmana u dva mandata (2015-2018 i 2018-2021)
 • Rukovodilac Katedre za opštu i neorgansku hemiju (2011-2018)
 • Član Nastavno-naučnog veća Prirodno-matematičkog fakulteta (2005-2009)
 • Član akreditacionog tima PMF-a
 • Rukovodilac studijskog programa Osnovih akademskih studija Hemije (od 2008)
 • Član Komisije za ocenu kvaliteta istraživačkog rada PMF-a (od 2008)
 • Recenzent Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta visokog obrazovanja (od 2007)
 • Verifikator Kartona naučnog radnika APV, Pokrajinski Sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (od 2016)
 • Član Stambene komisije Fondacije za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu.