Članovi istraživačke grupe:

Kontakt osoba:

Dr Velimir Popsavin,

velimir.popsavin@dh.uns.ac.rs

tel: +381 21 485 27 68

fax: +381 21 454 065

Rukovođenje aktuelnim projektima:

Sinteza i biološka ispitivanja novih mimetika ili derivata odabranih citotoksičnih laktona, antitumorskog agensa tiazofurina i prirodnih naftnih kiselina.

Fundamentalni projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Broj projekta: OI 172006

Trajanje: 2011–2019.

Rukovodilac: Dr Velimir Popsavin

Predmet istraživanja

Osnovna istraživanja usmerena na razvoj postupaka totalne sinteze prirodnih citotoksičnih laktona i njihovih analoga, kao i na de novo sintezu potencijalnih bioizostera poznatog antineoplastičnog C-nukleozida tiazofurina. Pored toga, ispituje se in vitro antiproliferativna aktivnost sintetizovanih jedinjenja prema odabranim humanim neoplastičnim ćelijskim linijama.

Oprema

Bruker 400 MHz NMR spektrometar; BUCHI Laboratory vacuum-sistem, aparat za određivanje temperature topljenja BUCHI 510; JULABO FT902 imerzioni rashlađivač.

Saradnja

Škola za hemiju, Univerzitet u Leeds-u, Velika Britanija; Institut za Biohemiju, Univerzitet Kossuth Lajos, Debrecen, Mađarska; Centralni istraživački institut za hemiju Mađarske akademije nauka, Budimpešta, Mađarska; Laboratorija za hemijsku i minerološku kristalografiju, Univerzitet u Bern-u, Švajcarska; Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica; Centar za hemiju IHTM, Beograd; Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd; Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd.

Ostalo

Članovi tima su recenzirali veliki broj naučnih radova u međunarodnim časopisima, kao i brojne domaće i inostrane projekte.