MIG_0299

dr Mirjana Popsavin

Redovni profesor

 

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu,

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 10/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2768

e-mail: mirjana.popsavin@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 7003692274

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0924-1041

Obrazovanje

 • 1991. Doktor hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 1982. Magistar hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 1974. Diplomirani hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

akademska i naučna zvanja

 • 2003–danas: Redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 1998–2003: Vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 1993–1998. Docent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 1979–1993. Asistent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 1976–1979. Stručni saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.

Nastava i kursevi

 • Hemija prirodnih proizvoda
 • Monosaharidi i bioaktivni derivati
 • Hemija farmaceutskih proizvoda
 • Hemija ugljenih hidrata
 • Odabrana poglavlja hemije prirodnih proizvoda
 • Strukturna analiza monosaharida i derivata
 • Hemijske transformacije monosaharida.

Udžbenici

 • Popsavin, M., Vukojević, N., Hranisavljević, J., Kovačević, I., Srećo Zelenović, B., Svirčev, M. Praktikum iz hemije prirodnih proizvoda, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad,
 • Popsavin, M., Popsavin, V. Monosaharidi i bioaktivni derivati, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad,
 • Popsavin, M., Vukojević, N., Hranisavljević, J. Praktikum iz hemije prirodnih proizvoda, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad,

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Sinteza biološki aktivnih jedinjenja
 • Medicinska hemija
 • Razvoj novih sintetičkih metoda u hemiji monosaharida
 • Strukturna analiza organskih jedinjenja pomoću NMR spektroskopije.

ODABRANI PROJEKTI

 • Sinteza i biološka ispitivanja novih mimetika ili derivata odabranih citotoksičnih laktona, antitumorskog agensa tiazofurina i prirodnih naftnih kiselina, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011–2019)
 • Sinteza i biomedicinska ispitivanja antikancernih agenasa dobijenih iz prirodno raspoloživih monosaharida, Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2012–2013), rukovodilac projekta
 • Sinteza odabranih biološki aktivnih molekula i analoga od potencijalnog interesa za biomedicinu i agronomiju, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2006–2010).

ODABRANE REFERENCE

 1. Svirčev, M., Benedeković, G., Kovačević, I., Popsavin, M., Kojić, V., Jakimov, D., Srdić-Rajić, T., Rodić, M. V., Popsavin, V. (2018): Conformationally restricted goniofufurone mimics with halogen, azido or benzoyloxy groups at the C-7 position: design, synthesis and antiproliferative activity. Tetrahedron. 74: 4761–4768.
 2. Francuz, J., Popsavin, M., Djokić, S., Kojić, V., Srdić-Rajić, T., Rodić, M. V., Jakimov, D., Popsavin V. (2018): Novel O-methyl goniofufurone and 7-epi-goniofufurone derivatives: Synthesis, in vitro cytotoxicity and SAR analysis. MedChemComm. 9: 2017–2027.
 3. Kovačević, I., Popsavin, M., Benedeković, G., Kesić, J., Kojić, V., Jakimov, D., Srdić-Rajić, T., Bogdanović, G., Divjaković, V., Popsavin V. (2017): Synthesis and in vitro antitumour activity of crassalactone D, its stereoisomers and novel cinnamic ester derivatives. European Journal of Medicinal Chemistry. 134: 293–303.
 4. Popsavin, M., Kojić, V., Torović, Lj., Svirčev, M., Spaić, S., Jakimov, D., Aleksić, L., Bogdanović, G., Popsavin, V. (2016): Synthesis and in vitro antitumour activity of tiazofurin analogues with nitrogen functionalities at the C-2′ position. European Journal of Medicinal Chemistry. 111: 114–125.
 5. Kovačević, I., Popsavin, M., Benedeković, , Kojić, V., Jakimov, D., Rodić, M. V., Srdić-Rajić, T., Bogdanović G., Divjaković, V., Popsavin, V. (2016): Synthesis and antiproliferative activity of goniobutenolides A and B, 5-halogenated crassalactone D derivatives and the corresponding 7-epimers. European Journal of Medicinal Chemistry. 108: 594–604.

OSTALO

 • Gostujući istraživač u Školi za hemiju, Univerziteta u Leeds-u, Velika Britanija (juni–juli 2000).
 • Gostujući istraživač u NMR Laboratoriji Instituta za hemijsku tehnologiju, Prag, Češka Republika (oktobar–novembar 1998).
 • Istraživač u Školi za hemiju, Univerziteta u Leeds-u, Velika Britanija (1989–1991).
 • Gostujući istraživač u Institutu za biohemiju, Univerzitet Kossuth Lajos, Debrecen, Mađarska (septembar–oktobar 1984)
 • Član akreditacionog tima Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu (2006–2016).
 • Zahvalnica Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, za doprinos radu akreditacionog tima (2012).
 • Prva nagrada za izuzetne rezultate u naučno-istraživačkom radu, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije (2004).
 • Član Nastavno-naučnog veća Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu (od 2012).
 • Zamenik šefa Katedre za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu (od 2018).
 • Član Srpskog hemijskog društva (od 1976).