V_Popsavin

dr Velimir Popsavin

Redovni profesor

 

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 10/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel: + 381 21 485 2768

e-mail: velimir.popsavin@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 7003485833

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9910-2987

Obrazovanje

 • 1988. Doktor hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 1981. Magistar hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 1974. Diplomirani hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

akademska i naučna zvanja

 • 1999–danas. Redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 1994–1999. Vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 1989–1994. Docent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 1975–1989. Asistent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.

Nastava i kursevi

 • Bioorganska hemija,
 • Medicinska hemija
 • Racionalni dizajn lekova
 • Odabrana poglavlja bioorganske hemije
 • Odabrana poglavlja medicinske hemije
 • Stereohemija monosaharida

Udžbenici

 • Popsavin, M., Popsavin, V. Monosaharidi i bioaktivni derivati, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad,
 • Petrović, J., Kuhajda, K., Mimica-Dukić, N., Popsavin, V., Čiča, A., Jovanović-Šanta, S. Praktikum iz biohemije i preparativne biohemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad,
 • Hranisavljević, J., Petrović, J., Popsavin, V., Kuhajda, K. Praktikum iz biohemije sa odabranim poglavljima iz hemije primarnih biomolekula, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Totalna sinteza prirodnih proizvoda
 • Medicinska hemija
 • Razvoj novih sintetičkih metoda u hemiji monosaharida.

ODABRANI PROJEKTI

 • Sinteza i biološka ispitivanja novih mimetika ili derivata odabranih citotoksičnih laktona, antitumorskog agensa tiazofurina i prirodnih naftnih kiselina, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011–2019), rukovodilac projekta
 • Razvoj i biomedicinska ispitivanja potencijalnih antitumorskih agenasa, Srpska akademija nauka i umetnosti (2015–2019), rukovodilac projekta
 • Sinteza odabranih biološki aktivnih molekula i analoga od potencijalnog interesa za biomedicinu i agronomiju, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2006–2010), rukovodilac projekta.

ODABRANE REFERENCE

 1. Svirčev, M., Benedeković, G., Kovačević, I., Popsavin, M., Kojić, V., Jakimov, D., Srdić-Rajić, T., Rodić, M. V., Popsavin, V. (2018): Conformationally restricted goniofufurone mimics with halogen, azido or benzoyloxy groups at the C-7 position: design, synthesis and antiproliferative activity. Tetrahedron. 74: 4761–4768.
 2. Francuz, J., Popsavin, M., Djokić, S., Kojić, V., Srdić-Rajić, T., Rodić, M. V., Jakimov, D., Popsavin V. (2018): Novel O-methyl goniofufurone and 7-epi-goniofufurone derivatives: Synthesis, in vitro cytotoxicity and SAR analysis. MedChemComm. 9: 2017–2027.
 3. Kovačević, I., Popsavin, M., Benedeković, G., Kesić, J., Kojić, V., Jakimov, D., Srdić-Rajić, T., Bogdanović, G., Divjaković, V., Popsavin V. (2017): Synthesis and in vitro antitumour activity of crassalactone D, its stereoisomers and novel cinnamic ester derivatives. European Journal of Medicinal Chemistry. 134: 293–303.
 4. Popsavin, M., Kojić, V., Torović, Lj., Svirčev, M., Spaić, S., Jakimov, D., Aleksić, L., Bogdanović, G., Popsavin, V. (2016): Synthesis and in vitro antitumour activity of tiazofurin analogues with nitrogen functionalities at the C-2′ position. European Journal of Medicinal Chemistry. 111: 114–125.
 5. Kovačević, I., Popsavin, M., Benedeković, , Kojić, V., Jakimov, D., Rodić, M. V., Srdić-Rajić, T., Bogdanović G., Divjaković, V., Popsavin, V. (2016): Synthesis and antiproliferative activity of goniobutenolides A and B, 5-halogenated crassalactone D derivatives and the corresponding 7-epimers. European Journal of Medicinal Chemistry. 108: 594–604.

OSTALO

 • Gostujući istraživač u Školi za hemiju, Univerziteta u Leeds-u, Velika Britanija (juni-juli 2000).
 • Postdoktorske studije u Školi za hemiju, Univerziteta u Leeds-u, Velika Britanija (1989–1991).
 • Gostujući istraživač u Institutu za biohemiju, Univerzitet Kossuth Lajos, Debrecen, Mađarska (septembar–oktobar 1984)
 • Medalja Srpskog hemijskog društva za trajan i izvanredan doprinos nauci, Beograd (2014)
 • Povelja za ostvarene rezultate u naučnom radu, povodom 50 godina Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad (2012).
 • Prva nagrada za izuzetne rezultate u naučno-istraživačkom radu, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije (2004).
 • Krkina nagrada za urađen magistarski rad, Krka doo, Novo mesto, Slovenija (1982)
 • Dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti (od 2015)
 • Član Matičnog naučnog odbora za hemiju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (od 2012).
 • Šef Katedre za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet (2012–2015).
 • Član Srpskog hemijskog društva (od 1976).