1. Dr Branislav Jović, redovni profesor
  2. Dr Vesna Despotović, vanredni profesor
  3. Dr Marko Rodić, vanredni profesor
  4. Dr Branko Kordić, docent
  5. MSc Marina Kovačević, istraživač saradnik
  6. MSc Nikola Radnović, istraživač-pripravnik
  7. MSc Aleksandra Pavlović, istraživač-pripravnik
  8. MSc Milica Bogdanović, istraživač-pripravnik
  9. MSc Anita Bereš, viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

dr Branislav Jović

redovni profesor, ŠEF KATEDRE

dr Vesna Despotović

vanredni profesor

dr Marko Rodić

Vanredni profesor

MSc Marina Kovačević

Istraživač saradnik

MSc Nikola Radnović

Istraživač-pripravnik

MSc Aleksandra Pavlović

Istraživač-pripravnik

MSc Milica Bogdanović

Istraživač-pripravnik

MSc Anita Bereš

Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima