anita beres

MSc Anita Bereš

Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Katedra za fizičku hemiju

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 19/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2737

e-mail: anita.beres@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

  • 2021. Master hemičar – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • 2020. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA ZVANJA

  • 2021. Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

nastava i kursevi

  • Fizička hemija I (vežbe)
  • Fizička hemija II (vežbe)
  • Fizička hemija za studente smera molekularni biolog (vežbe)
  • Osnovi hemije okoline (vežbe)

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

  • Adsorpcioni procesi
  • Molekulska spektroskopija
  • Međumolekulske interakcije