aleksandra pavlovic

MSc Aleksandra Pavlović

Istraživač-pripravnik

 

KONTAKT

Naučno-istraživački centar Biosens

Univerzitet u Novom Sadu

Adresa: Dr Zorana Đinđića 1

21102 Novi Sad, Republika Srbija

e-mail: aleksandra.pavlovic@dh.uns.ac.rs

aleksandra.pavlovic@biosense.rs

Obrazovanje

  • 2020. Master hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • 2019. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

  • 2020. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Nastava i kursevi

  • Fizička hemija I (vežbe)
  • Fizička hemija II (vežbe)

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

  • Molekulska spektroskopija
  • Sinteza periodično mezoporoznih organosilikatnih nanočestica za dermalnu upotrebu
  • Razvoj biosenzora za različite biomolekule

OSTALO

  • Član Srpskog hemijskog društva – Hemijsko društvo Vojvodine