nikola radnovic

MSc Nikola Radnović

Istraživač-pripravnik

Katedra za Fizičku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 6/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2729

e-mail: nikola.radnovic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 57193257590

Obrazovanje

 • 2020. Master hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2019. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

 • 2020. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Nastava i kursevi

 • Fizička hemija I (vežbe)
 • Fizička hemija II (vežbe)

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Adsorpcioni procesi
 • Molekulska spektroskopija
 • Međumolekulske interakcije
 • Sinteza metalo-organskih mreža
 • Rendgenska strukturna analiza

ODABRANI PROJEKTI

 1. Program naučnoistraživačkog rada u 2021. godini

ODABRANE REFERENCE

 1. Jović, M. Panić, N. Radnović, K. Živojević, M. Mladenović, V. Crnojević, N. Knežević, “Investigation of the surface interactions of selected amides with mesoporous silica using FTIR spectroscopy and hyperspectral imaging”, J. Mol. Struct. 1219 (2020) 128562 doi:10.1016/j.molstruc.2020.128562.

OSTALO

 • Dobitnik stipendije za darovite studente Univerziteta u Novom Sadu (školske 2017/18 i školske 2018/19) i Fonda za mlade talente Republike Srbije (školske 2019/20. godine)
 • Program stručnog usavršavanja studenata u trajanju od šest nedelja. Graz University of Technology (TU Graz): Summer School of Chemistry. (2018)
 • Stručno usavršavanje u trajanju od dve nedelje. Institut za ratarstvo i povrtarstvo – Novi Sad (2018)
 • Stručno usavršavanje u trajanju od dve nedelje. Hemofarm A.D. – Vršac (2018)
 • Stručno usavršavanje u trajanju od dve nedelje. SP Laboratoriji – Bečej (2019)
 • Učestvovao je u promociji hemije i Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine u okviru manifestacija Hemijski vikend, Budi student jedan dan i „Baby exit”.
 • Član kluba mladih hemičara Srbije
 • Član Srpskog hemijskog društva