Dr Branko Kordić

Istraživač-saradnik

Katedra za Fizičku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 19/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2737

e-mail: branko.kordic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 55912287600

Obrazovanje

 • 2019. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2012. Diplomirani hemičar – master organske hemije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010. Diplomirani hemičar – opšti smer, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska i naučna zvanja

 • 2015: Istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2012–2015. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Fizička hemija I (vežbe)
 • Hemijska veza i struktura molekula (vežbe)
 • Fizička hemija za studente smera molekularni biolog (vežbe).

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Adsorpcioni procesi
 • Molekulska spektroskopija
 • Međumolekulske interakcije.

ODABRANI PROJEKTI

 • Proučavanje sinteze, strukture i aktivnosti organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog porekla, ON 172013, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Kordić, B. Jović, J. Tričković, M. Kovačević, Adsorption of selected nitrophenols on activated carbon in the presence of nicotinamide, J. Mol. Liq., 259 (2018) 7–15.
 2. Kordić, M. Kovačević, T. Sloboda, A. Vidović, B. Jović, FT-IR and NIR spectroscopic investigation of hydrogen bonding in indole-ether systems, J. Mol. Struct., 1144 (2017) 159–165.
 3. Jović, B. Kordić, V. Miškov, J. Tričković, M. Kovačević, S. Petrović, Amides as a model system of low molar mass algal organic matter. Influence on the adsorption of p-nitrophenol on activated carbon, Arab. J. Chem., članak u štampi, primljen 5. 10. 2016.; prihvaćen 29. 01. 2017. https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2017.01.016.

OSTALO

 • Program stručnog usavršavanja studenata u trajanju od dva meseca. Graz University of Technology (TU Graz): Summer School of Chemistry. (2010)
 • Član Srpskog hemijskog društva – Hemijsko društvo Vojvodine
Close Menu