DEPARTMAN ZA HEMIJU, BIOHEMIJU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Ranije Zavod, a zatim Institut za hemiju razvio se iz Katedre za hemiju Filozofskog fakulteta koja je osnovana još 1961. godine. Danas se nalazi u okviru Prirodno-matematičkog fakulteta zajedno sa još četiri Departmana. Departman za hemiju bavi se obrazovanjem i naučno-istraživačkim radom iz oblasti hemije, biohemije i zaštite životne sredine, prenošenjem rezultata naučnih istraživanja u praksu.

Svoju delatnost ostvaruje u okviru sedam Katedri:

Raspolaže sa dobro opremljenim istraživačkim laboratorijama koje predstavljaju osnov za naučnu delatnost Departmana koja se ostvaruje kroz niz nacionalnih i medjunarodnih projekata. Najbolje opremljena hemijska biblioteka u Vojvodini nalazi se na našem Departmanu u sklopu koje postoji čitaonica i računarski deo koji su celodnevno na raspolaganju studentima. Sve je usmereno ka sticanju znanja kroz istraživanje, prenošenje znanja kroz obrazovanje i primenu znanja kroz stručni rad. Ali, vreme provedeno na studija ne treba i ne sme da ostane upamćeno samo po predavanjima, ispitima, ocenama, već i po druženju sa svojom generacijom ovde i širom sveta, pa su u tom smislu organizovane i razmene studenata sa mnogim univerzitetskim centrima sveta. Od školske 2008/09. godine na Departmanu se radi po akreditovanim nastavnim planovima.