Katedra za metodiku nastave hemije Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF bavi se isztraživanjima različitih nivoa hemijskog obrazovanja koja obuhvataju:

  • istoriju hemije i istoriju nastave hemije;
  • nivoe reprezentacije znanja u hemiji;
  • sistemički pristup učenju i obučavanju u hemiji,
  • kompleksnost problemskih zadataka;
  • inicijalno obrazovanje i profesionalni razvoj nastavnika hemije;
  • stilove učenja u nastavi hemije;
  • faktore motivacije;
  • darovitost u učenju hemije;
  • ekološko obrazovanje ;
  • obrazovanja i vaspitanja nastavnika hemije.

Na Katedri za metodiku nastave hemije u toku su savremena istraživanja razvoja novih metoda evaluacije u nastavi hemije na svim nivoima obrazovanja: osnovnom, srednjem i visokom.

Članovi Katedre su uključeni u više projekata finansiranih od strane Ministarstva za nauku Republike Srbije i međunarodnih organizacija.